Nachtportiers niet ingeleend

Gepubliceerd op: 27 oktober 2015

20151027_hotel_nachtwaker_VWGNijhof

De inlener van personeel kan door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor door de uitlener niet betaalde belasting. Van inlening is sprake wanneer de uitlener een werknemer aan de inlener ter beschikking stelt om onder het toezicht of de leiding van de inlener werkzaam te zijn. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde onlangs dat in een hotel werkzame nachtportiers niet werden ingeleend. De omstandigheden van berechte casus waren behoorlijk specifiek.

De gasten van het hotel betalen de kamerprijs bij het reserveren en checken zichzelf digitaal in, waarna ze gedurende de afgesproken periode gebruik kunnen maken van de kamer. De backoffice wordt gevormd door de medewerkers van een ander hotel, met wie de gasten telefonisch contact op kunnen nemen. Het hotel heeft geen restaurant, wel drank- en snackautomaten. Desgewenst zorgen de medewerkers van het andere hotel voor een “grab and go” ontbijt. Zij zorgen tevens voor voor de distributie van het linnengoed en voor de hygiëne. Het concept waarmee het hotel wordt geëxploiteerd houdt in dat ’s nachts geen personeel in het hotel aanwezig is.

Doordat de verhuurder van het gebouw niet toestaat dat het gebouw onbemand is, huurt de hotelexploitant nachtportiers in. Deze portiers kregen van de hotelexploitant echter geen andere taken dan het ingrijpen bij calamiteiten (112 bellen, de beveiliging van het andere hotel waarschuwen en EHBO/BHV toepassen). De nachtportiers deden geen verslag van hun activiteiten aan het personeel van het andere hotel.

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van inlening, maar van uitbesteding van werkzaamheden (overeenkomst van opdracht/verrichten van enkele diensten). De exploitant van het hotel hoeft niet op grond van inleneraansprakeiljkheid op te draaien voor de door de uitlener van de portiers niet betaalde belasting.

Als wel sprake is van inlening, kan inleneraansprakelijkheid worden voorkomen door (onder andere) te werken met een g-rekening. De mogelijkheid om een deel van de inleensom rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst komt per 1 januari 2016 te vervallen. Zie ook ons artikel WKA depot verdwijnt.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.