Morgen laatste dag voor bijzonder uitstel van betaling!

Gepubliceerd op: 29 september 2021

In een eerder artikel van 1 september 2021 hebben wij uitgelegd dat de belastingdienst in verband met de coronacrisis ondernemers bijzonder uitstel van betaling kan verlenen. Voor een uitleg van het bijzonder uitstel van betaling verwijzen wij je graag naar het betreffende artikel. Morgen is echter de laatste kans om bijzonder uitstel aan te vragen voor reeds openstaande belastingschulden.

Aflopen van het bijzonder uitstel van betaling

Per 1 oktober 2021 loopt het bijzonder uitstel van betaling af. Ook stoppen er andere vormen van coronasteun, zie ons artikel van 31 augustus 2021. Wat houdt het aflopen van het bijzonder uitstel van betaling concreet in? Er zijn twee omstandigheden waar je op moet letten.

1. Vanaf 1 oktober 2021 moeten alle nieuwe betalingsverplichtingen worden voldaan.
Dit betekent dat wanneer er een aangifte op of na 1 oktober 2021 wordt ingediend, deze weer op tijd moet worden betaald. Verder moeten belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 oktober 2021 liggen worden betaald. De uiterste betaaldatum staat altijd op de belastingaanslag.

2. Vanaf 1 oktober 2022 wordt er begonnen met de aflossing van de opgebouwde belastingschuld tijdens het bijzonder uitstel van betaling.De periode dat waarin er bijzonder uitstel van betaling was, is er een belastingschuld opgebouwd. De belastingdienst biedt hiervoor een betalingsregeling aan. Vanaf 1 oktober 2022 kan de opgebouwde schuld in 60 maanden worden afbetaald. Er moet dan in maandelijkse gelijke termijnen worden afgelost. Dit betekent dat de schuld wordt afgelost van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. Eerder aflossen is echter wel mogelijk.

De betalingsregeling geldt voor de schulden die zijn opgebouwd in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021. Alle schulden die voor 12 maart 2020 zijn ontstaan, zogenoemde pre-coronaschulden, worden alleen meegenomen in de betalingsregeling als er verlenging van bijzonder uitstel is aangevraagd.

Invorderingsrente

Over de aflossing van de schuld moet invorderingsrente worden betaald. Dus per maand wordt er een stuk aflossing plus een stuk invorderingsrente betaald. De huidige invorderingsrente bedraagt 0,01%. Deze geldt tot en met 31 december 2021. Daarna zal stapsgewijs het rentepercentage worden opgeschroefd naar het oude tarief (4%). Op 1 januari 2022 gaat de rente naar 1%, op 1 juli 2022 naar 2%, op 1 januari 2023 naar 3% en op 1 januari 2024 uiteindelijk naar 4%.

Informatie van de belastingdienst

De belastingdienst zal een brief sturen met alle informatie omtrent de betalingsregeling. Voor meer informatie kan de website van de belastingdienst ook geraadpleegd worden.

Andere artikelen