Modernisering regels kinderarbeid

Gepubliceerd op: 13 juni 2024

Er ligt een voorstel voor de modernisering van de nadere regeling kinderarbeid (NRK) welke zich momenteel in de fase van internetconsultatie bevindt. De voorgestelde aanpassingen houden rekening met de positieve aspecten van een bijbaan en vakantiewerk, zonder dat dit ten koste gaat van de (arbeids)omstandigheden van kinderen.

Huidige Situatie

De Arbeidstijdenwet (ATW) verbiedt arbeid door kinderen tot 16 jaar, behalve onder bepaalde voorwaarden voor lichte arbeid die geen gevaar oplevert voor de gezondheid en het onderwijs niet belemmert.

Voorgestelde wijzigingen

1. Meer ruimte voor werk op niet-schooldagen en in vakantieperiodes

  • 13- en 14-jarigen mogen tot 20:00 uur werken op niet-schooldagen en mogen op zondag werken.
  • 15-jarigen mogen tot 21:00 uur werken in niet-schoolweken en onder voorwaarden op zondag. Op niet-schooldagen mogen ze nu ook tot 20:00 uur werken.
  • Voorwaarden: instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en aantoonbare toestemming van ouders/verzorgers. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan deze toestemming controleren.

  2. Verbod op werken in de horeca voor kinderen onder de 16 jaar

  • Kinderen van 13 t/m 15 jaar mogen niet werken in ruimtes waar alcoholhoudende dranken geschonken kunnen worden (deze regel bestaat al onder de horecawet).
  • Uitgezonderd zijn werkzaamheden in andere ruimtes zonder contact met klanten, zoals afwassen of helpen in de keuken.
  • Deze maatregel zorgt voor een betere en eenduidigere handhaving door de Arbeidsinspectie.

  Effecten van de Wijzigingen

  • Voor 13-15-jarigen: meer mogelijkheden voor bijbanen en vakantiewerk op niet-schooldagen en op zondag. Aantoonbare toestemming van ouders/verzorgers is vereist.
  • Voor werkgevers: extra administratieve handelingen om toestemming van ouders/verzorgers vast te leggen, maar meer flexibiliteit in personeelsplanning.
  • Verbod in horecalokaliteiten: helderheid en betere handhaving van arbeidsregels voor kinderen, wat de veiligheid verhoogt.

  Andere artikelen

  Wat is woon-werkverkeer?

  Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.