Milieulijst 2016 gepubliceerd

Gepubliceerd op: 4 januari 2016

Milieulijst 2016 VWGNijhof

De Milieulijst 2016 is gepubliceerd. U vindt de lijst op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers die in 2016 investeren in de in de Milieulijst 2016 opgenomen bedrijfsmiddelen, kunnen in hun belastingaangifte milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of vrije afschrijving (VAMIL) claimen. Het budget voor de MIA bedraagt in 2016 € 97 miljoen (2015: € 93 miljoen) en voor de VAMIL € 40 miljoen (2015: 38 miljoen). Zodra met de voor de regelingen aangemelde investeringen het budget wordt overschreden, wordt de betreffende regeling gesloten (wie het eerst komt, het eerst maalt).

MIA

Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een aftrek van de winst, met als gevolg dat minder inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald. Afhankelijk van de soort bedrijfsmiddel waarin is geïnvesteerd, bedraagt de aftrek 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag.

VAMIL

Van de aanschafprijs van bedrijfsmiddelen (minus de restwaarde) waarop VAMIL mag worden toegepast, mag de ondernemer 75% afschrijven op een door hem te bepalen moment. De overige 25% van de afschrijvingsbasis moet regulier worden afgeschreven.
VAMIL biedt geen extra aftrek op de winst, maar wel de mogelijkheid om dit deel van de afschrijvingskosten af te stemmen op de hoogte van de winsten.

Milieulijst 2016

De Milieulijst 2016 kent 3 categorieën van bedrijfsmiddelen:
– alleen MIA;
– alleen VAMIL;
– zowel MIA als VAMIL:
waarbij de MIA is onderverdeeld in de hiervoor al genoemde percentages.

Circulaire innovaties

Zowel MIA als VAMIL zijn bedoeld om ondernemers te stimuleren om te investeren in bedrijfsmiddelen die een belangrijke milieuverdienste hebben, waar meerkosten aan zijn verbonden en die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is.
In de Milieulijst 2016 wordt een hoger MIA-/VAMIL-voordeel toegekend aan circulaire innovaties. Circulair ondernemer betekent dat duurzamer wordt omgegaan met grondstoffen en/of dat producten worden hergebruikt.

In het kader van de duurzame brandstofvisie van het Kabinet komen de plugin-hybride voertuigen niet voor in de Milieulijst 2016. Wel kan in 2016 met MIA/VAMIL worden geïnvesteerd in waterstofauto’s of -bussen. Ook nieuwe vrachtwagens die rijden op aardgas of elektriciteit komen voor de faciliteiten in aanmerking.

Andere artikelen