Milieu- en energielijst 2023

Gepubliceerd op: 28 december 2022

De milieulijst en de energielijst voor 2023 zijn bekend. Voor de op deze lijsten vermelde bedrijfsmiddelen kan milieu-investeringsaftrek (MIA)/Vamil dan wel energie-investeringsaftrek (EIA) worden geclaimd.

Milieulijst

Het budget voor de MIA bedraagt voor 2023 € 192 miljoen (€ 49 miljoen meer dan voor 2022) en voor de Vamil is € 25 miljoen beschikbaar. Ten opzichte van de milieulijst voor 2022 zijn 18 bedrijfsmiddelen vervallen en 22 nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd. Om welke bedrijfsmiddelen het gaat, wordt opgesomd op pagina 106 en 107 van de pdf-versie van het besluit.

Energielijst

Het budget voor de EIA bedraagt voor 2023 € 249 miljoen (€ 100 miljoen meer dan voor 2022). Ook van de energielijst is een aantal bedrijfsmiddelen verwijderd, voornamelijk omdat de terugverdientijd door de hoge energieprijzen aanzienlijk is verkort of omdat de bedrijfsmiddelen inmiddels gangbaar zijn. Een opsomming van deze bedrijfsmiddelen vind je in het onderdeel “artikelsgewijs” aan het slot van het besluit.

Andere artikelen

Thuiswerkende grensarbeiders

Vanaf 1 juli kunnen Nederlandse grensarbeiders, die structureel minder dan 50% thuis werken, bij de SVB een verzoek indienen om in Nederland...

Pin It on Pinterest

Share This