‘Mijn overheid’ is niet vrijblijvend

Gepubliceerd op: 5 juli 2017

mijn overheid VWGNijhof

Als u gebruik maakt van de digitale berichtenbox van MijnOverheid, heeft dit rechtskracht, zo oordeelt de rechter. Vergeet dus niet berichten in uw box tijdig te lezen, anders kunt u onverwacht in de problemen komen.

De overheid wil fors besparen op de portokosten. Dat kan onder meer door gebruik te maken van digitaal berichtenverkeer. Zo kunt u gebruik maken van MijnOverheid.nl. Een portaal waar diverse overheidsorganen gebruik van maken, in plaats van reguliere post.

Aanmelden

Als u post via MijnOverheid.nl wilt ontvangen, moet u zich eerst aanmelden met uw DigiD. U kruist vervolgens digitaal aan van welke organisaties u uw post digitaal wilt krijgen.

Inhoud MijnOverheid

In MijnOverheid vind u een berichtenbox met uw digitale post. Ook vindt u er een onderdeel met ‘lopende zaken’, waarin u bijvoorbeeld kunt bijhouden hoe ver een aanvraag voor een vergunning is gevorderd. Daarnaast is er een onderdeel dat betrekking heeft op al uw persoonlijke informatie, zoals NAW-gegevens, pensioenopbouw, uitkeringsrechten en dergelijke.

Belastingdienst

Ook de Belastingdienst gebruikt MijnOverheid.nl. Geeft u aan de post van de Belastingdienst digitaal te willen ontvangen, dan krijgt u gedurende twee jaar de post zowel op papier in de brievenbus als digitaal via MijnOverheid. Na deze gewenningsperiode krijgt u het alleen nog digitaal.

Mijn Overheid heeft rechtskracht

Let op! Post via MijnOverheid.nl heeft rechtskracht. Hier kwam een belastingplichtige die zijn digitale post niet gelezen had, onlangs achter. Hij ontving daarop een aanmaning inzake de waterschapsbelasting plus € 7 kosten. De rechter bepaalde dat deze betaald moesten worden als zou blijken dat hij toestemming had gegeven deze aanslagen digitaal te versturen.

Voor de zaken die u niet digitaal wenst te ontvangen, moet u in Mijn Overheid aangeven deze informatie niet in deze digitale berichtenbox te willen ontvangen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.