Mijn Belastingdienst Zakelijk

Sinds 3 januari 2019 kan voor eenmanszaken (ondernemers en ZZP-ers) in het kader van de BTW gebruik worden gemaakt van Mijn Belastingdienst Zakelijk. De laatste BTW-aangifte voor 2018 kan al via Mijn Belastingdienst Zakelijk worden ingediend.

Portaal

Dit nieuwe portaal zal in de loop van 2019 het huidige ondernemersportaal vervangen. Via het ondernemersportaal kunnen ondernemers dan hun aangiften BTW, loonheffingen, inkomsten- of vennootschapsbelasting maken en indienen. Al deze aangiften moeten, zeer grote uitzonderingen daargelaten, digitaal bij de Belastingdienst worden ingediend.

VWG

VWG maakt op dit moment geen gebruikt van het ondernemersportaal. En wij zullen ook in de toekomst geen gebruik maken van Mijn Belastingdienst Zakelijk. Wij dienen alle aangiften, die wij voor onze klanten maken, in met behulp van speciale software. Wanneer je je door ons kantoor volledig laat ontzorgen, is toegang tot de portalen vooralsnog niet nodig. Wanneer het portaal in de toekomst met meer informatie wordt gevuld, kan dat wellicht wel interessant worden. Het is dan echter de bedoeling dat wij die informatie rechtstreeks kunnen benaderen via een portaal dat specifiek is bestemd voor intermediairs.

Mijn Belastingdienst

We kennen al enige jaren Mijn Belastingdienst. Dat is het webportaal waarmee particulieren hun aangifte inkomstenbelasting maken en indienen bij de Belastingdienst. Particulieren benaderen dit portaal door middel van hun DigiD. Ondernemers kunnen Mijn Belastingdienst niet gebruiken. Ook niet voor hun aangifte inkomstenbelasting.

Mijn Belastingdienst Zakelijk

Je vindt mijn Mijn Belastingdienst Zakelijk op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Rechts boven op de homepage vind je de button inloggen. Vervolgens kies je voor Voor ondernemers. En daarna kun je kiezen tussen het oude en het nieuwe portaal.

Exploitanten van eenmanszaken en ZZP-ers krijgen toegang tot Mijn Belastingdienst Zakelijk met hun DigiD. Andere ondernemers krijgen te zijner tijd toegang met E-herkenning.

Uiteraard is het nieuwe Mijn Belastingdienst Zakelijk verbeterd ten opzichte van het oude ondernemersportaal. Het is gebruikersvriendelijker en werkt beter op tablets en smartphones. Ingediende BTW-aangiften en opgaven ICP kunnen worden ingezien (dat kon niet). En waar in het oude portaal de aangifte in één keer helemaal moest worden ingevuld, kan in het nieuwe portaal de aangifte tussentijds worden opgeslagen.

Andere artikelen

De belastingplannen voor 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor...

Hogere winstbelastingen!!

Al snel na het bereiken van het akkoord over de koopkrachtmaatregelen, zijn deze uitgelekt. Wij ontlenen het onderstaande aan de pers.