Meldplicht buitenlandse werknemers in Nederland

Gepubliceerd op: 2 januari 2020

Met ingang van 1 maart 2020 moeten in een ander EER-land of Zwitserland gevestigde werkgevers zich melden als ze met hun personeel in Nederland werkzaamheden verrichten.

EER-landen

Deze meldingsplicht wordt opgenomen in de WagwEU en gebaseerd op Europese regelgeving.

De afkorting EER staat voor Europese Economische Ruimte. Daartoe horen alle lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en LIechtenstein. De meldingsplicht geldt daarnaast voor werkgevers uit Zwitserland.

Melding

De melding moet worden gedaan binnen 5 dagen via een online portaal. Een aantal categorieën valt buiten de meldingsplicht:

  • het uitvoeren van initiële assemblage of installatie (gedurende niet meer dan 8 dagen);
  • het uitvoeren van urgent onderhoud of reparaties en het uitvoeren van software-installaties (gedurende maximaal 12 aaneengesloten weken binnen een termijn van 36 weken);
  • zakelijke besprekingen (gedurende een periode van niet meer dan 13 aaneengesloten weken in 52 weken);
  • activiteiten zoals het bijwonen van wetenschappelijke congressen;
  • werknemers, zoals onderzoekers, internationale sporters en artiesten (met bijbehorende termijnen).

Er geldt geen uitzondering voor de transportsector.

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft als hulpmiddel voor buitenlandse ondernemers een checklist samengesteld.

Nederlandse ondernemer

De Nederlandse ondernemer aan wie de dienst wordt verricht, moet verifiëren of de melding is gedaan.

Daarnaast moeten Nederlandse bedrijven, die met hun personeel in een andere lidstaat van de EER of Zwitserland gaan werken, dit in het betreffende land melden.

Kleine werkgevers

Voor werkgevers met maximaal 9 werknemers geldt een soepelere meldingsplicht. Deze werkgevers kunnen een jaarmelding doen.

Kleine werkgevers, die een jaarmelding doen, mogen maximaal 100 kilometer van de Nederlandse grens zijn gevestigd en moeten in Nederland werken in een terugkerend patroon. Zij moeten in een kalenderjaar minstens 3 diensten in Nederland hebben verricht.

De mogelijkheid van de jaarmelding geldt niet voor werkgevers in de bouw, arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer.

Zelfstandigen

In een aantal sectoren moeten ook zelfstandigen zich melden wanneer ze vanuit een ander EER-land of Zwitserland (tijdelijk) in Nederland werken. Dit geldt onder andere in de landbouw, industrie, bouw, transport, catering en gezondheidszorg.

Voor zelfstandigen geldt de mogelijkheid van een jaarmelding.

Ook zelfstandigen kunnen gebruik maken van een checklist.

Andere artikelen