Meer tijd voor vaststelling NOW

Gepubliceerd op: 22 februari 2021

Ondernemers die subsidie hebben ontvangen in het kader van de eerste tranche van de Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-1) krijgen van Minister Koolmees meer tijd om hun aanvraag te doen voor vaststelling van de subsidie.

Vaststelling subsidie

Deze ondernemers hebben tussen 6 april 2020 en 5 juni 2020 een beroep gedaan op NOW-1. Naar aanleiding hiervan hebben zij een voorschot ontvangen van 80% van het verwachte subsidiebedrag.

De subsidie moet daarna nog definitief worden vastgesteld. Het verzoek daarvoor moet de ondernemer zelf doen. Zo niet, dan wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

Loket open

Het vaststellingsloket voor NOW-1 staat sinds 7 oktober 2020 open. De aanvraag moest binnen 24 weken zijn gedaan, zodat de deadline lag op 23 maart 2021. Ondernemers die een accountantsverklaring moeten bijvoegen kregen meer tijd: 38 weken (deadline: 29 juni 2021).

Op verzoek van de beroepsorganisatie van accountants (de NBA) zijn deze termijnen verlengd. In beide gevallen moet het verzoek om vaststelling van NOW-1 uiterlijk 31 oktober 2021 bij het UWV zijn ingediend.

Het spreekt voor zich dat ondernemers die een extra bedrag aan NOW-1-subsidie verwachten de aanvraag het best zo snel mogelijk kunnen indienen. De, naar verwachting 60%, ondernemers, die subsidie moeten terugbetalen, kunnen dat nu nog wat langer uitstellen.

Andere aanvraagperioden

Ook voor de andere tranches (NOW-2/-3/-4/-5) wijzigen de deadlines. De Kamerbrief van Koolmees bevat het volgende schematische overzicht:

NOW-tranche Opening loket Sluiting loket
1 7 oktober 2020 (ongewijzigd) 31 oktober 2021 (voorheen 23 maart 2021 en 29 juni 2021
2 15 maart 2021 (voorheen 15 april 2021) 5 januari 2022 (voorheen 30 september 2021 en 5 januari 2022)
3 4 oktober 2021 (voorheen 1 september 2021) 26 juni 2022 (voorheen 16 februari 2022 en 25 mei 2022)
4 31 januari 2022 (voorheen 1 september 2021) 23 oktober 2022 (voorheen 16 februari 2022 en 25 mei 2022)
5 31 januari 2022 (voorheen 1 september 2021) 23 oktober 2022 (voorheen 16 februari 2022 en 25 mei 2022)

Voor NOW-2 wordt het loket eerder geopend: 15 maart 2021 in plaats van 15 april 2021, maar is het loket door halverwege april gepland onderhoud enige tijd niet bereikbaar.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.