Maximaal 15% buitenlandse bronbelasting verrekenen

Gepubliceerd op: 30 november 2023

Hof Arnhem-Leeuwaarden heeft (nogmaals) bevestigd dat maximaal 15% aan buitenlandse bronbelasting mag worden verrekend met de Nederlandse inkomsenbelasting.

De zaak betreft een inwoner van Nederland, die dividenden ontvangt uit Zwitserland en Italië. Op het Zwitserse dividend is ongeveer 35% Zwitserse bronbelasting ingehouden. Italië houdt op het dividend 26,5% Italiaanse bronbelasting in.

De belastingverdragen met Zwitserland en Italië wijzen het recht op heffing van inkomstenbelasting over de ontvangen dividenden toe aan het woonland: Nederland. Maar het bronland (Zwitserland en Italië) mag een bronheffing toepassen. Dat leidt gedeeltelijk tot dubbele belastingheffing. Om dat te voorkomen bepalen de belastingverdragen dat Nederland een tegemoetkoming moet verlenen voor de door Zwitserland en Italië geheven bronbelasting. Maar deze tegemoetkoming wordt gemaximeerd op 15%.

Belanghebbende heeft, aldus het Hof, geen argumenten aangedragen op grond waarvan Nederland een hogere compensatie moet verlenen dan 15%. Ook niet het argument dat belanghebbende niet de moeite wenst te doen om de Zwitserse en Italiaanse autoriteiten te verzoeken om restitutie van het meerdere aan ingehouden bronbelasting (de belastingverdragen voorzien in dergelijke verzoeken). En ook niet het argument dat het aangifteprogramma van de Belastingdienst (ten onrechte) rekening houdt met het totale bedrag van de ingehouden bronbelasting.

Belanghebbende had zich de procedure kunnen besparen, aangezien de Hoge Raad in 2019 als eens overeenkomstig heeft beslist.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.