Marsroute aflossing coronaschulden

Gepubliceerd op: 10 maart 2023

Maar liefst 103.514 ondernemers lopen achter met de betaling van hun coronaschuld. 21.997 ondernemers hebben volledig afgelost. 2.146 ondernemers zijn uit de regeling. En 138.712 ondernemers hebben de eerste 4 aflossingstermijnen keurig op tijd betaald).

Marsroute

In een brief aan de Tweede Kamer schetst Staatssecretaris Van Rij welke marsroute de ontvanger van de Belastingdienst gaat volgen jegens de ondernemers die niet aan hun aflossingsverplichtingen voldoen:

  • in februari 2023 hebben deze ondernemers een brief ontvangen met informatie over de mogelijkheden bij betalingsproblemen;
  • in maart 2023 ontvangen alle ondernemers een actueel schuldenoverzicht (dit overzicht omvat de totale belastingschuld: corona- en overige belastingschulden);
  • in april 2023 volgt voor de ondernemers die op de eerste brief niet hebben gereageerd (gefaseerd) een brief waarin staat dat ze binnen 14 dagen hun achterstand op de betalingsregeling moeten inlopen EN binnen deze termijn de belastingschulden moeten hebben betaald, die na 1 oktober 2022 zijn ontstaan;
  • vanaf half mei 2023 ontvangen ondernemers die geen actie hebben ondernomen (gefaseerd) een beschikking waarmee de betalingsregeling wordt ingetrokken (zij hebben dan nog 14 dagen om hun totale coronabelastingschuld te betalen en de Belastingdienst start voor nieuwe belastingschulden de reguliere invordering);
  • vanaf juni 2023 wordt, na een (schriftelijk) contactmoment, (gefaseerd) de invordering opgestart van de schulden waarvoor de betalingsregeling is ingetrokken.

Het woordje “gefaseerd” wordt gebruikt om aan te geven dat niet alle ondernemers de aangegeven stukken gelijktijdig ontvangen. Om piekbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen, wordt de verzending gespreid.

Grote ondernemingen

Voor de 751 grote ondernemingen met betalingsachterstanden geldt een afwijkende aanpak. Deze ondernemingen zijn al eind 2022 telefonisch door de Belastingdienst benaderd. En doordat al in januari 2023 brieven zijn verzonden om te wijzen op de betalingsachterstand, kan de betalingsregeling bij deze ondernemingen, waar nodig, al worden ingetrokken.

Levensvatbaar

Van Rij geeft als voorbeeld van een categorie van ondernemers die voor het intrekken van de betalingsregeling in aanmerking komt: ondernemers met zowel een pre-coronaschuld, als een achterstand in de aflossing van de coronaschulden en een achterstand bij de betaling van reguliere belastingen sinds 1 oktober 2022. Van deze groep ondernemers verwacht Van Rij dat ze niet levensvatbaar zijn.

Andere artikelen