Loon DGA in 2020 verlaagd: LET OP

Gepubliceerd op: 10 november 2020

In mei schreven we in een factsheet over de mogelijkheden om het loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) te verlagen met het oog op de coronacrisis. Voorwaarde is dan wel dat je het loon aan het eind van 2020 nog een keer tegen het licht houdt.

Tijdelijke verlaging

Aan het begin van 2020 is goedgekeurd is dat het loon van de DGA tijdelijk werd verlaagd. Uiterlijk aan het eind van 2020 moet dan alsnog worden geregeld dat een zodanig loon wordt uitbetaald, dat wordt voldaan aan de gebruikelijk loonregeling.

De gedachte achter deze goedkeuring is dat de BV niet al loonbelasting betaalt over salaris dat de DGA achteraf niet hoefde te genieten. Het is namelijk in het algemeen niet mogelijk om reeds uitbetaald loon weer terug te draaien.

Gerelateerd aan de omzet

Het loon van de DGA mag lager worden vastgesteld in de mate waarin de BV minder omzet heeft gerealiseerd. Daarvoor wordt de omzet in 2020 afgezet tegen die in 2019. Deze omzetten mogen dan niet zijn beïnvloed door bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Rekening-courant

Bovendien moet je de rekening-courant van de DGA bij de BV even nakijken. Voor zover de rekening-courantschuld van de DGA aan de BV is toegenomen (en/of meer dividend is uitgekeerd), mag het gebruikelijk loon van de DGA niet worden verlaagd.

LET OP!

Als het alsnog te verlonen loon wordt verwerkt in de aangifte loonbelasting over het laatste aangiftetijdvak van 2020, valt de verschuldigde loonbelasting NIET onder het buitengewoon uitstel van betaling. Die regeling loopt immers per 31 december 2020 af (wij sluiten niet uit dat de regeling nog wordt verlengd, maar daarvan is op dit moment nog geen sprake).

De belasting waarvoor de betalingsverplichting ná 31 december 2020 ontstaat, moet binnen de reguliere termijn worden betaald. De verplichting tot betaling van de belasting over het loon dat in december 2020 wordt verloond, ontstaat in januari 2021. De loonbelasting moet dan uiterlijk 31 januari 2021 volledig zijn betaald.

Als het loon in november wordt verloond, valt de loonbelasting wel in het bijzonder uitstel (indien dat van toepassing is). De BV kan in beginsel nog tot 1 januari 2021 verzoeken om bijzonder uitstel van betaling.

De belasting kan dan met ingang van 1 juli 2021 in 36 gelijke maandelijkse termijnen worden afgelost. Zie onze factsheet over het bijzonder uitstel van betaling.

Andere artikelen