Loket Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) geopend

Gepubliceerd op: 23 maart 2023

Sinds 21 maart 2023 is het voor ondernemers die veel gas en elektriciteit verbruiken mogelijk om een tegemoetkoming voor de energiekosten (TEK) aan te vragen.

De TEK

Om als ondernemer in aanmerking te komen voor de TEK dient de onderneming onder andere ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en jaarlijks ten minste 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. Verder is vereist dat het om een energie-intensief bedrijf waarvan 7% van de omzet bestaat uit energiekosten. Eerder bedroeg deze voorgestelde drempel nog 12,5% (lees hier: Tegemoetkoming energiekosten (TEK) verruimd).

Als laatste is het vereist dat de onderneming voldoet aan de Europese MKB-definitie. Wat deze definitie inhoudt lees je hier: Tegemoetkoming energiekosten (TEK).

De aanvraag

Via de site van het RVO (https://mijn.rvo.nl/tek) is het mogelijk de TEK aan te vragen. De aanvraagperiode heeft betrekking over de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Het is mogelijk een aanvraag in te dienen tot 2 oktober 17:00 uur. De aanvraag werkt terug naar 1 november 2022.

Voor de aanvraag dient ingelogd te worden met EHerkenning niveau 3 of DigiD.

De subsidie

Eerder schreven wij al hoe de subsidie berekend wordt (Tegemoetkoming energiekosten (TEK)).  De onderneming die een aanvraag indient ontvangt eerst een voorschot, dat gelijk is aan 35%. Eerder bedroeg het voorschot 50%, maar om het risico op terugbetaling voor ondernemers, in verband met de dalende energieprijzen, te verkleinen is dit percentage verlaagd.

Na afloop van de subsidieperiode zal de subsidie definitief worden vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomst zal de onderneming het voorschot (deels) terug moeten betalen dan wel een aanvullend bedrag ontvangen. Het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk 31 mei 2024 om 17.00 uur te zijn ingediend. In geval het subsidiebedrag meer bedraagt dan € 125.000 is er voor de vaststelling een product van een accountant nodig (waarschijnlijk een accountantsverklaring: https://wetten.overheid.nl/BWBR0047926/2023-03-21#Artikel11).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.