Lock down: NOW 3.0 weer open (denk ook aan de TVL)

Gepubliceerd op: 15 december 2020

Door de harde lock down, die vandaag is ingegaan, lijden meer ondernemers een (hoger) omzetverlies. Daarom is het loket voor de aanvraag van subsidie in het kader van NOW 3.0 weer geopend. Het loket van de TVL was nog niet gesloten.

NOW 3.0

De aanvraag voor NOW 3.0 kon tot en met afgelopen zondag worden ingediend. Ondernemers die door de vanaf 15 december 2020 geldende lock down (extra) worden getroffen, hebben hier bij hun afweging om wel of niet NOW aan te vragen geen rekening kunnen houden. Zij krijgen nu alsnog de gelegenheid een aanvraag in te dienen. Dat moet uiterlijk op 27 december 2020 zijn gebeurd.

Meer informatie over de NOW vind je in onze factsheet Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) en in onze informatiesheet Vaststelling NOW 1.0.

Aanvraag wijzigen

Ondernemers die al een aanvraag voor NOW 3.0 hebben gedaan, realiseren nu misschien een hoger omzetverlies dan ze in hun aanvraag hebben vermeld. Het is mogelijk om, binnen 6 weken nadat de voorschotbeschikking is ontvangen, het percentage omzetverlies door het UWV te laten verhogen (verlagen is niet mogelijk; met een lager omzetverlies kan pas bij de definitieve vaststelling van de TVL rekening worden gehouden).

Ondernemers die geen bijdrage uit NOW 2.0 hebben ontvangen, kunnen kiezen over welke periode hun omzetverlies voor NOW 3.0 wordt bepaald:

  • oktober, november en december 2020; of
  • november, december 2020 en januari 2021; of
  • december 2020, januari en februari 2021.

Het is niet mogelijk om een eenmaal gemaakte keuze later te wijzigen.

Bij ondernemers die wel een bijdrage uit NOW 2.0 hebben ontvangen, moet de periode van NOW 3.0 aansluiten bij de periode van NOW 2.0.

TVL

De uit de TVL ontvangen subsidie moet in het kader van de NOW als omzet worden verwerkt. De TVL die tot en met 29 januari 2021 kan worden aangevraagd, betreft de subsidieperiode oktober, november en december 2020. De subsidie moet evenredig aan deze maanden worden toegerekend. Daarmee kan de (verwachte) omvang van de TVL van invloed zijn op de keuze voor de periode waarin in het kader van de NOW het omzetverlies wordt bepaald.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.