Letselschadevergoeding belast in box 3

Gepubliceerd op: 3 juli 2017

Mensen die betrokken zijn geraakt bij een ongeval hebben vaak recht op een schadevergoeding voor het door hen geleden letsel. Het gaat in de praktijk om vergoedingen van enkele tienduizenden en bij ernstiger letsel om enkele honderdduizenden euro’s.

Letselschadevergoeding belast in box 1?

Indien deze letselschadevergoeding tot het inkomen uit werk en woning (box 1) wordt gerekend, wordt daarmee bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding rekening gehouden. In de meeste gevallen eist de verzekeringsmaatschappij dat de vergoeding niet als inkomen in box 1 wordt aangegeven. Tegelijkertijd wordt aan de gerechtigde tot de vergoeding een belastinggarantie afgegeven. Een dergelijke garantie houdt in dat de verzekeringsmaatschappij de eventueel verschuldigde inkomstenbelasting voor haar rekening neemt. Het is daarbij belangrijk om strikt te voldoen aan de door de verzekeraar aan de belastinggarantie gestelde voorwaarden.

Letselschadevergoeding wordt vermogen

Nadat de gerechtigde de letselschadevergoeding heeft ontvangen, wordt die meestal niet direct volledig besteed. De letselschadevergoeding wordt vaak gestald op een spaarrekening. Daardoor behoort de letselschadevergoeding tot het vermogen waarover inkomstenbelasting in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) is verschuldigd. Het door de letselschadevergoeding ontstane vermogen is niet vrijgesteld van de box 3-heffing (dit is onder andere bevestigd door Hof Amsterdam). En deze belasting valt ook niet onder de door de verzekeringsmaatschappij afgegeven belastinggarantie.

Het vermogen in box 3 is niet alleen van belang voor de te betalen inkomstenbelasting, maar ook voor het recht op zorg- en huurtoeslag. Als het vermogen in box 3 te hoog is, vervalt het recht op deze toeslagen.

Kamervragen

De Staatssecretaris van Financiën heeft in antwoorden op Kamervragen aangegeven dat hij niet van plan is om uitzonderingen te formuleren voor vermogen dat is ontstaan uit letselschadevergoedingen. Hij geeft aan dat uit informatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat bij ingrijpende schades aandacht wordt besteed aan de mogelijke fiscale consequenties, waaronder het recht op toeslagen en eventuele gevolgen voor de hoogte van eigen bijdragen in het kader van de zorg.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.