Let op met MIA!

Gepubliceerd op: 23 maart 2015

20150323_juistehoutvoorMIA_VWGNijhof

Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunt u recht hebben op milieu-investeringsaftrek (MIA) en som ook op willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (VAMIL). Het bedrijfsmiddel moet dan zijn vermeld op de milieulijst. De MIA is een aftrek van de fiscale winst van maximaal 36% en levert dus een fiks fiscaal voordeel op (het exacte aftrekpercentage vindt u in de milieulijst).

Dat u goed moet kijken of uw investering echt helemaal voldoet aan de beschrijving in de milieulijst bleek in een zaak bij de Rechtbank Den Haag. Belanghebbende in die zaak, een hotel-restaurant, had geïnvesteerd in een verbouwing van haar restaurant en keuken. Daarop was in het betreffende jaar (2010) de MIA van toepassing op voorwaarde dat uitsluitend goedgekeurde houtsoorten werden gebruikt. Dat was echter niet het geval, aangezien voor € 8.000 ander hout was gebruikt.

De Rechtbank besliste dat daarom voor het gehele bedrag van de investering van € 1.000.000 de MIA niet mocht worden toegepast. Dat het ging om een slechts gering bedrag aan verkeerd hout, deed daar niet aan af. Ook hoefde noch Agentschap NL, noch de Belastingdienst belanghebbende er op te wijzen dat het gebruik van het verkeerde hout hersteld had kunnen worden. De ondernemer is er, aldus de Rechtbank, zelf verantwoordelijk voor dat de juiste houtsoorten worden gebruikt.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.