Let op met afhaaltransacties

Gepubliceerd op: 15 april 2024

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.

Bewijs

Dat blijkt in een zaak waarin de Rechtbank Gelderland recent uitspraak heeft gedaan. Die betreft een ondernemer die handelt in auto’s en auto’s repareert. Hij verkoopt onder andere auto’s aan afnemers uit andere lidstaten van de Europese Unie. Op deze leveringen past hij het 0%-tarief toe, omdat sprake is van intracommunautaire leveringen.

De bewijslast dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van dit 0%-tarief rust volledig op de ondernemer. Dit bewijs is tweeledig:

  • aannemelijk moet worden gemaakt dat de goederen in het kader van de levering daadwerkelijk naar een andere lidstaat zijn vervoerd EN;
  • dat de goederen in die andere lidstaat zijn ontvangen door een persoon die daar BTW is verschuldigd voor een intracommunautaire verwerving van de goederen (dit bewijs wordt geleverd met het BTW-identificatienummer van de afnemer, dat voorafgaand aan de levering is geverifieerd via VIES).

Afhaaltransacties

Van een afhaaltransactie is sprake wanneer de koper de goederen bij de leverende ondernemer komt afhalen. Het spreekt voor zich dat het dan lastig is om het overtuigende bewijs te leveren dat de afgehaalde goederen daadwerkelijk naar de andere lidstaat zijn gevoerd.

De ondernemer in kwestie werkte met afhaalverklaringen (bij afhaaltransacties wordt geen CMR-vrachtbrief opgemaakt). Maar die legt de Belastingdienst terecht (grotendeels) terzijde. Enerzijds is vaak niet duidelijk wie de daadwerkelijk afnemer van de auto is (de afhaalverklaringen vermelden alleen de plaats waar de auto naartoe worden vervoerd). En anderzijds gebruikt de ondernemer de afhaalverklaringen al bij afnemers die nauwelijks een maand klant zijn van de onderneming, terwijl het gebruik van afhaalverklaringen alleen is toegestaan bij vaste afnemers.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.