Let op de deadlines voor de TVL

Gepubliceerd op: 18 mei 2021

In het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verloopt een aantal deadlines. Zorg dat je op tijd de juiste actie onderneemt.

Aanvraag Q1 2021

De aanvraag voor TVL over het eerste kwartaal van 2021 (Q1) moet uiterlijk vandaag (18 mei 2021) om 17:00 uur door RVO zijn ontvangen (dit betreft een al verlengde aanvraagperiode).

Dit geldt niet voor grote ondernemingen. Zij kunnen nog tot 10 juni 2021, 17:00 uur voor Q1 TVL aanvragen.

Definitieve vaststelling

Ondernemers die voor de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben ontvangen, moeten RVO uiterlijk 31 mei 2021 vragen om de subsidie definitief vast te stellen (de termijn voor deze aanvraag liep oorspronkelijk tot en met 31 maart 2021).

Deze ondernemers hebben in februari 2021 een e-mail ontvangen waarin RVO hen vraagt om het verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de subsidie.

Als het verzoek om definitieve vaststelling niet of te laat wordt ingediend, stelt RVO het definitieve subsidiebedrag vast op nihil. Het ontvangen voorschot moet dan volledig worden terugbetaald.

 

 

Andere artikelen