Let goed op je voorlopige aanslagen!

Gepubliceerd op: 10 januari 2019

De Belastingdienst meldt op haar website dat het aanslagbiljet voor de voorlopige aanslag Vpb (vennootschapsbelasting) wijzigt.

Wijzigingen

Er komt één rubriek “Totaal belastingverminderingen”, waarin worden verwerkt de rubrieken:

  • verrekende deelnemingsverrekening;
  • en verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinst.

De wijziging betreft alleen de voorlopige aanslagen over het belastingjaar 2019 en de volgende jaren.

LET OP!

Deze wijziging is voor jou als ondernemer waarschijnlijk niet zo spannend. Je accountant of belastingadviseur checkt of deze rubrieken, als ze van toepassing zijn, correct in de voorlopige aanslag zijn verwerkt.

Van groot belang is wel dat je binnenkort nog even aandacht besteedt aan de voorlopige aanslagen Vpb. De voorlopige aanslagen voor 2019 worden binnenkort door de Belastingdienst verstuurd. Maar kijk ook nog even goed of de voor 2018 opgelegde voorlopige aanslag klopt. Nu het jaar 2018 is afgelopen, heb je waarschijnlijk een redelijk beeld van de te verwachten belastbare winst. Als je nog geen voorlopige aanslag hebt ontvangen, kan het verstandig zijn om die aan te vragen bij de Belastingdienst.

Tarief belastingrente

Dat heeft te maken met het gigantische tarief dat de Belastingdienst hanteert voor de berekening van de belastingrente. Dit tarief bedraagt namelijk op jaarbasis maar liefst 8%. Dat kan een goede reden zijn om je Vpb te betalen voordat de rentetermijn gaat lopen.

Belastingrente is verschuldigd wanneer de (voorlopige) aanslag wordt opgelegd met een dagtekening die ligt nadat 6 maanden zijn verstreken na de laatste dag van het belastingjaar. Als je boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, is het belastingjaar 2018 geëindigd op 31 december 2018. De Belastingdienst rekent dan belastingrente op aanslagen die zijn gedagtekend op 1 juli 2019 of op een latere datum.

De belastingrente wordt berekend over te betalen Vpb (de Belastingdienst vergoedt nagenoeg nooit belastingrente). De rentetermijn start 6 maanden na het einde van het belastingjaar en eindigt op de laatste dag van de betaaltermijn. De betaaltermijn eindigt 8 weken na de dagtekening van de aanslag.

Inkomstenbelasting

Ook in het kader van de inkomstenbelasting hanteert de Belastingdienst voor de berekening van de belastingrente een stevig tarief: 4%. Lever je de aangifte over 2018 in voor 1 april 2019, dan ontvang je voor 1 juli 2019 een (voorlopige) aanslag en wordt geen belastingrente berekend. Lever je de aangifte voor 1 mei 2019 in, dan lukt het de Belastingdienst wellicht ook nog om de aanslag voor 1 juli 2019 te dagtekenen. Als je de aangifte over 2018 later gaat inleveren, moet je de Belastingdienst verzoeken om uitstel te verlenen (vaak doet je accountant of belastingadviseur dit verzoek). Check bij het doen van het uitstelverzoek ook meteen of het verstandig is om een (nadere) voorlopige aanslag te vragen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.