Leeftijdsgrens aftrek scholingsuitgaven

Gepubliceerd op: 23 mei 2017

scholingsuitgaven VWGNijhof studiekosten

Studeren; je kunt er nooit vroeg genoeg mee beginnen. Ben je jonger dan 30 jaar dan is het maximum aan scholingsuitgaven (van € 15.000) ook nog eens niet van toepassing. Nadat het EU-hof van Justitie al bepaalde dat het stellen van een maximum aan scholingsuitgaven voor studenten van 30 jaar en ouder niet in strijd is met EU-recht, heeft de Hoge Raad nu ook bevestigd dat geen sprake is van ongeoorloofde discriminatie.

Standaardstudieperiode

Het maximale aftrekbedrag is alleen van belang voor studenten die geen recht hebben op studiefinanciering. Voor studerenden met recht op studiefinanciering bestaat immers sowieso geen recht op aftrek van scholingsuitgaven.

Studenten die geen recht hebben op studiefinanciering mogen zelf hun standaardstudieperiode aanwijzen. Dat is een periode van 5 aaneengesloten kalenderjaren, vóór het bereiken van de 30-jarige leeftijd. In deze periode moet de voor werkzaamheden beschikbare tijd voor meer dan de helft worden besteed aan een opleiding. Deze studielast moet zodanig zijn dat daarnaast een volledige werkkring niet mogelijk is. Voor de aftrek van scholingsuitgaven geldt in deze periode geen maximum (wel de vaste drempel van € 250).

Scholingsuitgaven

Welke kosten precies als scholingsuitgaven (of als winst uit onderneming) aftrekbaar zijn, leest u in ons artikel “studiekosten” (zie hieronder).

Het hiervoor genoemde maximum komt alleen aan de orde bij specifieke studies, zoals bijvoorbeeld de opleiding tot (verkeers)vlieger).

Aftrek scholingsuitgaven: hoe lang nog?

In de belastingplannen voor 2017 was al voorzien in de afschaffing van de aftrek van scholingsuitgaven. Deze maatregel zou op 1 januari 2018 ingaan, maar is al snel na publicatie weer ingetrokken. Het is geenszins uitgesloten dat de aftrek van scholingsuitgaven weer tegen het licht wordt gehouden wanneer nieuwe vereenvoudigings- of bezuinigingsmaatregelen worden afgewogen.

Andere artikelen