Leaseverplichtingen als schuld op de balans

Gepubliceerd op: 8 maart 2018

Alleen voor beursgenoteerde bedrijven, (nog?) niet voor het MKB. Voor bedrijven als bijvoorbeeld KLM (lease van vliegtuigen) en Ahold (lease van winkelpanden) heeft de nieuwe boekhoudregel forse gevolgen.
In het MKB worden leaseverplichtingen wel vermeld in de toelichting op de balans onder het kopje “niet uit de balans blijkende verplichtingen”.

Lease

Met lease wordt gedoeld op overeenkomsten die als kenmerk hebben:

  • dat de leasenemer niet direct de volledige eigendom van het geleasede goed verkrijgt,
  • maar wel het genot van het goed heeft,
  • zonder dat bij de afgifte van het goed de integrale kostprijs hoeft te worden betaald.

Lease wordt in de volgende twee hoofdvormen verdeeld:

  • financial lease;
  • operational lease.

Geen van beide vormen zijn als zodanig in ons Burgerlijk Wetboek geregeld. Operational lease wordt juridisch geduid als (ver)huur. Financial lease als een financieringsovereenkomst.

Private lease is een term die je de laatste tijd veel tegenkomt. Daarmee kan zowel financial als operational lease worden bedoeld. Essentieel kenmerk van private lease is dat een privépersoon leaset, niet een onderneming. Personenauto’s zijn geregeld een object van private lease.

Een andere populaire term is shortlease. Ook dat kan zowel financial als operational lease zijn. Omdat het er bij shortlease om gaat dat het contract van korte duur is, betreft het vaak operational lease.

Balans

Hoe moet een MKB-ondernemer, die bedrijfsmiddelen leaset, de lease op zijn balans verwerken? Daarvoor is het hiervoor genoemde onderscheid van belang.

Als er sprake is van financial lease, wordt het bedrijfsmiddel verwerkt op de actiefzijde van de balans (het bedrijfsmiddel wordt geactiveerd). Daartegenover wordt de leaseverplichting verwerkt op de passiefzijde van de balans: als schuld.

Operational lease wordt, zoals hiervoor al aangegeven, gezien als verhuur. Het geleasede bedrijfsmiddel en de leaseverplichting worden niet op de balans vermeld. De maandelijkse leasetermijn wordt ten laste van de winst gebracht.
Operational lease wordt ook wel aangeduid als off balance financiering: financiering die niet op de balans terecht komt. Voor beursgenoteerde bedrijven gaat dat vanaf 2019 niet meer op. Zij moeten van de IASB ook hun verplichtingen uit hoofde van operational lease als schuld op hun balans vermelden.

Welke vorm van lease (of andere vorm van financiering) past bij jouw onderneming? De accountants van VWGNijhof en hun collega’s van de afdeling Corporate Finance adviseren je graag.

Belasting

De vorm bepaalt in het kader van de inkomsten- en vennootschapsbelasting hoe met de lease om wordt gegaan. Wanneer je als ondernemer een bedrijfsmiddel verkrijgt op basis van financial lease, mag over de investering worden afgeschreven en investeringsaftrek worden geclaimd. Bij operational lease schrijft de leasegever af en is investeringsaftrek vaak niet mogelijk.

Ook de BTW-gevolgen van beide leasevormen verschillen. Bij financial lease wordt het bedrijfsmiddel bij de start van de lease geleverd en is op dat moment over de volledige leasetermijnen BTW verschuldigd. Over de operational leasetermijnen moet maandelijks BTW worden berekend.

In het kader van de BTW heeft het Hof van Justitie onlangs een arrest gewezen in de zaak Mercedes Benz Financial Services UK. Deze zaak is ook voor de Nederlandse praktijk van belang. Het lijkt erop dat de regels in het Nederlandse leasebesluit wat te ruim zijn. Zo lang dat besluit niet is ingetrokken of aangepast, kunnen Nederlandse ondernemers uiteraard een beroep op die ruimere regels blijven doen.

Wil je meer weten over de fiscale regels rond lease? Neem dan contact op met de fiscalisten van VWGNijhof.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.