Lage meewerkbeloning partner niet aftrekbaar

Gepubliceerd op: 22 februari 2022

De Hoge Raad heeft bevestigd dat een aan de meewerkende partner van een ondernemer betaalde beloning van € 1.500 niet aftrekbaar is van de winst.

Meewerkende partner

Als de partner van een ondernemer meewerkt in de zaak zijn er de volgende twee mogelijkheden. De ondernemer:

  • claimt de meewerkaftrek;
  • brengt een meewerkbeloning ten laste van de winst (en deze meewerkbeloning wordt bij de partner belast als resultaat uit overige werkzaamheden).

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek. Het bedrag van de meewerkaftrek hangt af van het aantal uren dat de partner in de onderneming heeft meegewerkt:

Aantal urenAftrek
tussen 525 en 8751,25% van de winst
tussen 875 en 1.2252% van de winst
tussen 1.225 en 1.7503% van de winst
meer dan 1.7504% van de winst

Meewerkbeloning

Bij de Hoge Raad ging het om de meewerkbeloning. Die beloning moet worden gebaseerd op het daadwerkelijk aantal gewerkte uren, beloond tegen een reëel uurloon. De meerwerkbeloning is niet aftrekbaar indien de vergoeding in een jaar lager is dan € 5.000. De Hoge Raad acht dit niet discriminerend omdat het realiteitsgehalte van beloningen tussen partners eerder discussies kan geven. En daarnaast moet worden gekeken of de arbeid van de partner de gebruikelijke wederzijdse hulp en bijstand tussen partners te boven gaat (een beloning voor alleen de gebruikelijk hulp en bijstand is niet aftrekbaar).

De Hoge Raad onderschrijft ook het oordeel van het Hof dat niet van belang is of de meewerkbeloning als een vrijwilligersvergoeding kan worden aangemerkt. De vrijwilligersregeling in het kader van de loonheffingen kan vanzelfsprekend niet worden toegepast, aangezien die alleen open staat voor niet-commerciële (dat wil zeggen: voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting niet-belastingplichtige) instellingen en voor commerciële en niet-commerciële sportorganisaties.

Partner van de DGA

Het bovenstaande geldt uiteraard niet voor de partner van de DGA, die in de BV werkt. Net als de DGA, moet de partner uit de BV in beginsel een loon ontvangen dat tenminste gelijk is aan 75% van het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking, met een minimum van € 48.000.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.