Laatste week voor aanvraag NOW-2

Gepubliceerd op: 21 augustus 2020

Ondernemers die een beroep willen doen op de NOW-2-regeling, moeten hun aanvraag uiterlijk 31 augustus 2020 hebben ingediend bij het UWV. Deze ondernemers hebben dus nog ruim één werkweek om hun aanvraag te doen.

Verschillende perioden

In het kader van de NOW-2-regeling zijn verschillende perioden van belang. De aanvraagperiode van de subsidie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Het UWV zal aanvragen, die na 31 augustus 2020 worden ingediend, zonder pardon afwijzen.

De subsidieperiode van NOW-2 is langer. Die loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020. Als recht bestaat op de subsidie wordt die over deze periode uitgekeerd. De basis voor de uitkering is de fiscale loonsom, waarbij de loonsom in de subsidieperiode wordt afgezet tegen de loonsom van maart 2020.

De andere basis van de NOW-2-subsidie is de omzetdaling waar de ondernemer tegenaan loopt. Uitgangspunt voor de omzetperiode is dat die loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020. Maar deze periode kan 1 of 2 volle kalendermaanden worden opgeschoven. Als ook NOW-1-subsidie is aangevraagd, moet de omzetperiode van NOW-2 aansluiten bij die van NOW-1. De omzetdaling wordt berekend door de omzet in de omzetperiode af te zetten tegen een kwart van de in 2019 gerealiseerde omzet.

Aanvragen?

Of je recht hebt op NOW-2-subsidie, ligt aan je concrete situatie. Op 31 augustus 2020 is de omzetperiode nog niet ten einde. Die loopt in elk geval nog tot 30 september 2020, maar mogelijk zelfs tot 31 oktober 2020 of 30 november 2020. De aanvraag moet daarom worden gebaseerd op een inschatting van de omzetdaling. Er is geen recht op NOW-2-subsidie bij een omzetdaling van minder dan 20%.

Wanneer die daling achteraf meevalt, moet de NOW-2-subsidie geheel of deels worden terugbetaald. Als de omzetdaling achteraf (veel) groter blijkt, maar je hebt de subsidie niet uiterlijk 31 augustus 2020 aangevraagd, wordt er echter niet alsnog uitgekeerd.

NOW-3?

Het Kabinet studeert op dit moment op de vraag hoe de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis een vervolg moeten krijgen. Of er een NOW-3 komt, is nog helemaal niet zo zeker. Het lijkt er op dat de overheid de bal meer bij de ondernemer gaat leggen. Zorg dat je voorbereid bent!

 

Andere artikelen