Laatste BTW-aangifte van 2017

Gepubliceerd op: 28 december 2017

In de komende weken moet de laatste BTW-aangifte van 2017 worden ingediend. De deadline daarvoor is 31 januari 2018. En op die datum moet de eventueel verschuldigde BTW ook op de bankrekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.

Laatste BTW-aangifte

In de laatste BTW-aangifte van elk jaar moet je, indien en voor zover van toepassing, verwerken:

  • privégebruik auto’s van de zaak (zie onze factsheet Privégebruik van auto’s in de BTW);
  • privégebruik van andere goederen en diensten (afhankelijk van je concrete situatie);
  • correctie aftrek van BTW op grond van het BUA (het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting);
  • meer of minder aftrek op grond van de herzieningsregeling, waaronder het bepalen van de definitieve breuk voor de pro rata (zie onze factsheet Aftrek van BTW).

Voorkom een suppletie-aangifte

Januari is om voordat je er erg in hebt en in de (administratieve) opstart van het nieuwe jaar moet er van alles gebeuren. Daarom horen we in de praktijk geregeld: “dat doen we wel in een suppletie”. Maar realiseer je dat de BTW als afdrachtsbelasting eist dat de juiste bedragen op de juiste momenten worden betaald en afgetrokken. Doe je dat niet, dan riskeer je fikse (administratieve) boeten.

Als het voor 2017 toch tot een suppletie-aangifte komt, zorg dan dat die vóór 1 april 2018 is ingediend. En dat het te suppleren bedrag aan BTW maximaal € 20.000 bedraagt. Rente en boeten zijn dan in beginsel niet aan de orde.

BTW in 2018

Behalve voor landbouwers kennen de belastingplannen voor 2018 ten aanzien van de BTW geen ingrijpende wijzigingen. Voor landbouwers die de landbouwregeling toepassen, gelden vanaf 1 januari 2018 de normale BTW-regels.

Voor producten als zonnebrandcreme geldt vanaf 1 januari 2018 weer het algemene BTW-tarief (21%). Deze producten worden niet langer als geneesmiddel gezien. Van een geneesmiddel is alleen nog sprake voor producten waarvoor een zogeheten (parallel)handelsvergunning is verleend.

LET OP: vanaf 1 januari 2018 kun je een suppletieaangifte BTW alleen nog digitaal indienen bij de Belastingdienst.

Andere artikelen