Laat je beschikking LIV checken!

Gepubliceerd op: 12 juli 2018

Het leek nog ver weg toen we begin 2017 schreven over de uitbetaling van het Lage InkomensVoordeel (LIV) in de loop van 2018.

Beschikkingen LIV

De Belastingdienst kondigt op haar website aan dat vandaag, 12 juli 2018, de eerste definitieve beschikkingen LIV met de post worden bezorgd bij de werkgevers die recht hebben op deze tegemoetkoming in hun loonkosten. De bezorging van de laatste definitieve beschikkingen wordt op 21 juli verwacht. De Belastingdienst betaalt het op de beschikking vermelde bedrag binnen 6 weken uit.

Als de beschikking niet klopt, kun je er uiteraard bezwaar tegen aantekenen. Je moet je bezwaren schriftelijk kenbaar maken. De Belastingdienst moet je bezwaarschrift binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking hebben ontvangen.

De definitieve beschikkingen zijn in maart 2018 al vooraf gegaan door voorlopige beschikkingen. Op die beschikkingen konden tot 1 mei 2018 correctievoorstellen worden ingediend bij de Belastingdienst. Als je geen correctievoorstel hebt ingediend, kun je je correcties nu uiteraard door middel van een bezwaarschrift alsnog aanreiken.

De beschikkingen zijn gebaseerd op de gegevens die de Belastingdienst ontleent aan de over 2017 gevoerde loonadministratie.

“Primark-premie”

Het FNV bestempelt het LIV in een artikel op haar website als “Primark-premie”. De vakbond is van mening dat de regeling het ongewenste bij-effect heeft dat bedrijven de lonen met opzet laag houden om het LIV de kunnen incasseren. Als voorbeelden van dergelijke bedrijven noemt het FNV onder andere Primark, Zara en H&M. Hetzelfde zou spelen bij callcenters.

Eerder al signaleerde het FNV dat het LIV wordt gebruikt in combinatie met de fiscale 30%-regeling (de belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten van uit het buitenland afkomstige werknemers). Daarvan zouden vooral bedrijven in de uitzendsector profiteren. We hebben dit toegelicht in een artikel.

Het FNV is van mening dat de overheid geld moet uittrekken om mensen met lage inkomens aan werk te helpen en niet bedrijven moet subsidiëren, die megawinsten maken.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.