Laadpaal in of bij de woning

Gepubliceerd op: 2 februari 2015

laadpaal woning VWGNijhof

Door alle fiscale stimuleringsmaatregelen heeft de (semi-)elektrische auto van de zaak een grote vlucht genomen. Voor een optimaal milieuvriendelijk gebruik van een dergelijke auto heeft de werknemer een laadpaal nodig. Maar hoe fiscaal om moet worden gegaan met een door de werkgever aan de werknemer vergoede of verstrekte laadpaal in of bij de woning van de werknemer, was tot voor kort niet duidelijk.

In een besluit van 21 januari 2015 keurt de Staatssecretaris van Financiën goed dat de vergoeding of verstrekking van de laadpaal bij de woning van de werknemer wordt geacht onderdeel te zijn van de verstrekking van de auto (waarvoor de werkgever al of niet een bijtelling bij het loon van de werknemer moet doen). Daarmee heeft de vergoeding of verstrekking van de laadpaal geen afzonderlijke gevolgen voor de vaststelling van het loon. De vergoeding of verstrekking van de laadpaal verhoogt niet de catalogusprijs van de auto.

Hetzelfde geldt voor de ondernemer die de (semi-)elektrische auto tot het ondernemingsvermogen van zijn eenmanszaak (of maatschap/vof) rekent. Voor de bepaling van de onttrekking aan het ondernemingsvermogen in verband met het privégebruik van de auto wordt de laadpaal geacht deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto.

Dit geldt niet voor de voor de auto benodigde elektriciteit. Maar daarvoor keurt de Staatssecretaris goed dat werkgever en werknemer mogen overeenkomen dat de werknemer de daadwerkelijk voor de auto verbruikte elektriciteit tegen kostprijs levert aan de werkgever. Tot die kosten behoren dan ook de kosten van de meter om het feitelijke gebruik voor de auto mee vast te stellen.

De goedkeuring geldt niet voor de vergoeding of verstrekking van een laadpaal aan een werknemer met een privé-auto. De vergoeding of verstrekking van de laadpaal moet dan worden gedekt uit de belastingvrije vergoeding van maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief het woon-werkverkeer). Ook de kosten voor de elektriciteit worden geacht te zijn begrepen in deze onbelaste vergoeding.

Het besluit betreft de gevolgen van de vergoeding of verstrekking van een laadpaal voor de heffing van loon- en inkomstenbelasting. De goedkeuringen betreffen niet de gevolgen voor de BTW.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.