Kwalificeert de huur van een kappersstoel als arbeidsovereenkomst?

Gepubliceerd op: 6 augustus 2021

Die vraag heeft de Rechtbank Gelderland ontkennend beantwoord. De rechtbank concludeert dat de kapster haar werkzaamheden als ZZP-er uitvoert.

Huur kappersstoel

De kapster in kwestie heeft begin 2019 met de exploitant van een kapsalon een overeenkomst met het opschrift “Huur- en samenwerkingsovereenkomst” gesloten. Verhuur van stoelen is inmiddels een gebruikelijke constructie in de kappers- en beautybranche.

Per eind april 2021 heeft de exploitant deze overeenkomst opgezegd. De kapster stelt vervolgens dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zij eist in verband met de ontbinding van de overeenkomst een billijke vergoeding.

Ondernemer

De rechtbank overweegt dat uit de aangereikte feiten blijkt dat de kapster bij de aanvang van de overeenkomst bewust heeft gekozen voor het ondernemerschap. Zij heeft zich daarna ook gedragen als onderneemster door zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en de fiscale gevolgen van het ondernemerschap na te komen. Daarbij betreft het beroep van kapster een ambachtelijke activiteit, die ook los van de salon zelfstandig kan worden uitgeoefend.

Dat er geen volledige vrijheid van werktijden en -uren is en dat er overleg nodig is voor het werken op andere dan de afgesproken dagen, doet daar niet aan af. Dat ziet de rechtbank in deze casus als een logisch gevolg van het aangaan van een samenwerkingsverband. Het duidt op zich niet op een dienstverband.

De gang van zaken rond de betaling duit niet op de betaling van loon. De betaling door de klanten van de kapster vindt plaats via het kassasysteem van de kapsalon en vervolgens wordt maandelijks een bruto omzetbedrag uitbetaald aan de kapster. In het kassasysteem wordt de betaling door de klant direct toegewezen aan de kapster, zodat voor haar zichtbaar is dat het om haar omzet gaat.

Andere artikelen