Kosten renteswap eigen woning niet aftrekbaar

Gepubliceerd op: 26 juli 2017

De kosten van een renteswap zijn niet aftrekbaar als rente of kosten voor de financiering van de eigen woning. Dat heeft de Hoge Raad beslist in een op 14 juli 2017 gewezen arrest.

Verrassing

Dit arrest komt toch wel een beetje als een (onaangename) verrassing. Het Gerechtshof Den Haag had in een eerdere fase van deze procedure immers in het voordeel van belastingplichtige beslist. En ook de Advocaat-Generaal was van mening dat de kosten van de renteswap voldoende nauw zijn verbonden met de financiering van de eigen woning.

Renteswap

Bij een renteswap (in het Engels: Interest Rate Swap, afgekort als IRS) worden door de bank twee producten gecombineerd:

  • een (hypothecaire) geldlening waar een variabele rente op is verschuldigd;
  • een rentederivaat.

De combinatie van deze producten zorgt ervoor dat de geldlener een vaste vergoeding voor het geleende geld betaalt. Als de variabele rente daalt, moet op het swapcontract worden bijbetaald. De aftrekbaarheid van deze kosten stond in de hiervoor genoemde procedure ter discussie.

Winstsfeer

Bij de Hoge Raad loopt op dit moment nog een procedure over hoe in de winstsfeer met een renteswap moet worden omgegaan. Deze cassatiezaak betreft een uitspraak van Hof Amsterdam. Dit Hof is van mening dat in de winstsfeer sprake is van een nauwe samenhang tussen de renteswap en de financiering. Dit lijkt in overeenstemming met de uit de arresten van de Hoge Raad af te leiden leer van de samenhangende overeenkomsten. Door de samenhang mag de waardering van de swap niet plaatsvinden los van de lening. Bij een daling van de variabele rente op de lening staat het Hof daarom niet toe dat de swap ten laste van de winst wordt opgewaardeerd. De vraag is nu of de Hoge Raad het arrest inzake de swap voor de financiering van de eigen woning doortrekt naar de winstsfeer.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.