Kosten maaltijden beperkt aftrekbaar

Gepubliceerd op: 29 augustus 2023

Kosten van maaltijden, die niet worden gezien als belastbaar loon, zijn beperkt aftrekbaar van de winst.

Beperkt aftrekbare kosten

Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting zijn beperkt aftrekbaar van de winst de zakelijke kosten voor:

  • voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatie (waaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak);
  • congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

In het kader van de inkomstenbelasting is van deze kosten € 5.100 niet aftrekbaar. Indien dat minder is, kan de ondernemer er in de aangifte ook voor kiezen om 20% van de werkelijke kosten niet in aftrek te brengen.

Voor de vennootschapsbelasting is van deze kosten niet aftrekbaar € 5.100, dan wel, indien dat meer is 0,4% van de totale loonsom. De ondernemer kan ervoor kiezen om 26,5% van de werkelijke kosten niet in aftrek te brengen.

Maaltijden

Uiteraard vallen de kosten van maaltijden onder de categorie “voedsel, drank en genotmiddelen”. Wanneer de maaltijden met loonbelasting worden belast, is echter sprake van (volledig aftrekbare) loonkosten en niet van (beperkt aftrekbare) kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen.

In een zaak waarin Hof ‘s-Hertogenbosch begin dit jaar heeft geoordeeld gaat het om een supermarktondernemer die op de werkplek genuttigde maaltijden en consumpties verstrekt aan de werknemers. Deze verstrekkingen zullen in het kader van de loonbelasting kwalificeren als meer dan bijkomstige zakelijke maaltijden, waardoor de vergoeding en verstrekking in het kader van de loonbelasting gericht is vrijgesteld.

Het Hof bevestigt dat de met de maaltijden gemoeide kosten onder de aftrekbeperking vallen, omdat over de maaltijden geen loonbelasting is betaald.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.