KOR-drempel niet geïndexeerd

Gepubliceerd op: 11 mei 2023

Alles wordt duurder, dus veel ondernemers zullen hogere omzetten realiseren. De drempel van de kleine ondernemersregeling (KOR) wordt voorlopig echter niet verhoogd.

KOR-drempel

De KOR-drempel bedraagt € 20.000. Ondernemers van wie de omzet per kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 20.000 kunnen er voor kiezen om in het kader van de BTW de kleine ondernemersregeling toe te passen. Als zij dat doen, is hun omzet vrijgesteld van BTW, maar mogen ze de BTW die drukt op ingekochte goederen en diensten niet aftrekken.

De keuze om de KOR toe te passen moet (ongeveer) één maand voor een aangiftetijdvak aan de Belastingdienst worden gemeld. Een ondernemer die de KOR wil laten ingaan per het derde kwartaal van 2023, moet dat derhalve uiterlijk eind mei 2023 bij de Belastingdienst hebben gemeld. Dat moet met een daarvoor bestemd formulier. LET OP: je moet de KOR dan tenminste 3 jaar toepassen.

Registratiedrempel

Heel kleine BTW-ondernemers hoeven zich helemaal niet bij de Belastingdienst te melden. Dit betreft BTW-ondernemers van wie de opzet per kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 1.800 (de registratiedrempel). Op hen is dan automatisch de BTW-vrijstelling (KOR) van toepassing. We werken de voorwaarden van deze regeling uit in ons artikel Vrijwillige registratiedrempel voor kleine ondernemers in de BTW.

Geen indexering

In de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel inzake de invoering van de nieuwe Europese kleine ondernemersregeling geeft Staatssecretaris Van Rij van Financiën aan dat de wet niet voorziet in indexering van de KOR- en registratiedrempel. Pas in 2026 wordt de regeling geëvalueerd. Dan zal worden overwogen of de drempels moeten worden aangepast.

Ondernemers die de registratiedrempel (dreigen te) overschrijden, moeten zich bij de Belastingdienst melden als BTW-ondernemer en kunnen dan uiteraard kiezen om de KOR toe te passen. LET OP: die keuze kan niet achteraf worden gemaakt.

Ondernemers die hebben gekozen voor de KOR, maar de drempel van € 20.000 overschrijden, moeten de KOR afmelden. Ook dat moet met een formulier. De KOR is niet meer van toepassing van en met de transactie waarmee in een kalenderjaar de omzetdrempel van € 20.000 wordt overschreden. Die transactie (en alle volgende transacties) is dan uiteraard onderworpen aan BTW, maar de BTW op ingekochte goederen en diensten is vanaf dat moment aftrekbaar.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.