Kleine ondernemersregeling: check voor 3 december

De Belastingdienst heeft via diverse media een campagne gelanceerd om BTW-ondernemers te wijzen op de kleine ondernemersregeling in de BTW (KOR).

Nieuw

De KOR bestaat al lang, maar is met ingang van 1 januari 2020 vernieuwd. Belangrijke wijziging is dat de KOR niet meer automatisch van toepassing is, maar moet worden aangevraagd.

Die aanvraag moet worden gedaan tenminste 4 weken vóór de beoogde ingangsdatum. Dat betekent dat de Belastingdienst de aanmelding voor de KOR, ingaande op 1 januari 2021, uiterlijk 2 december 2020 moet hebben ontvangen.
De aanmelding moet plaatsvinden met een formulier.

De KOR kan niet op elk willekeurig moment ingaan, maar uitsluitend per de eerste dag van een aangiftetijdvak. De eerstvolgende datum waarop de KOR kan starten is 1 januari 2021.

LET OP: als je kiest voor de KOR, ben je in beginsel 3 jaar aan deze keuze gebonden!

Vrijstelling

Een andere belangrijke wijziging is dat de KOR met ingang van 2020 een vrijstelling is. Dat betekent dat de BTW die je betaalt op goederen en diensten die je inkoopt, niet aftrekbaar is. Als je in de afgelopen 5 jaren goederen voor je onderneming hebt aangeschaft, kan de keuze voor de KOR tot gevolg hebben dat je afgetrokken BTW terug moet betalen.

We leggen de werking van de nieuwe KOR uit in een factsheet.

Andere artikelen

Afbetaling coronaschulden

Met ingang van oktober 2022 moeten ondernemers hun coronaschulden aflossen aan de Belastingdienst. We zetten de regels die daarbij gelden voor je...

Restwaarde leasefiets

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeuring gegeven voor de bepaling van de restwaarde van een “leasefiets”.