Keurmerk Erkenning geeft automatisch ANBI-status

Gepubliceerd op: 19 juli 2018

 

De organisaties Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland (NLFL) en het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) hebben een convenant gesloten met de Belastingdienst.

Zelfregulering

Dit convenant past in de doelstelling van de overheid om de zelfregulering in de goede doelen sector te stimuleren. De sector heeft het keurmerk Erkenning geïntroduceerd om het publieksvertrouwen te versterken. Instellingen mogen, nadat het aan hen is toegekend, het keurmerk actief voeren, onder andere door het gebruik van het bijbehorende logo.

Een instelling moet, om voor Erkenning in aanmerking te komen, voldoen aan strenge eisen. Het CBF toetst deze eisen bij de aanvraag van het keurmerk, maar ook in de daaropvolgende jaren.

Samenwerking met de Belastingdienst

Het is bekend dat de Belastingdienst grote moeite heeft met het adequaat monitoren van de bij haar aangemelde ANBI’s. De controles zijn zeer arbeidsintensief. En het gaat namelijk om enkele tienduizenden instellingen, met allemaal hun eigen concrete feiten en omstandigheden.

De afkorting ANBI staat voor het Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen die aan de voorwaarden van het ANBI-regime voldoen, worden geregistreerd in het ANBI-register. Giften aan ANBI’s zijn voor de gulle gever aftrekbaar in de inkomsten- en vennootschapsbelasting (let op: er zijn uiteraard voorwaarden). Giften aan en giften van een ANBI worden niet belast met schenkbelasting. En ANBI’s betalen geen erfbelasting over hetgeen zij als erfgenaam of legataris ontvangen uit nalatenschappen.

De in het convenant vastgelegde samenwerking tussen het CBF en de Belastingdienst houdt in grote lijnen in dat een instelling met het keurmerk Erkenning van de Belastingdienst automatisch ook de ANBI-status krijgt. En de Belastingdienst laat de beoordeling van de voorwaarden van het ANBI-regime dan over aan het CBF. Uiteraard zijn, voorafgaand aan het sluiten van het convenant, de de ANBI-voorwaarden verwerkt in de voorwaarden voor het verkrijgen (en behouden) van het keurmerk Erkenning.

Niet andersom

Uiteraard werkt het convenant niet andersom. Instellingen die (nog) niet het keurmerk Erkenning voeren, kunnen de ANBI-status nog steeds aanvragen bij de Belastingdienst. En die ANBI’s zijn onderworpen aan de beoordeling door de Belastingdienst; niet aan die van het CBF. Dat vloeit simpelweg voort uit de geldende wetgeving. Het CBF en de andere hiervoor genoemde belangenorganisaties zijn particuliere initiatieven, waarvoor instellingen vrijwillig kunnen kiezen. Die zetten de wet niet opzij.

Andere artikelen