Jubelton toch in 2023 verlaagd

Gepubliceerd op: 15 maart 2022

Eerder gaf Staatssecretaris Van Rij aan dat de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning pas na 2024 wordt afgeschaft. Waarschijnlijk wordt de vrijstelling echter al in 2023 flink verlaagd.

Jubelton

Het gaat om de inmiddels veelbesproken jubelton, genoemd naar het bedrag waarmee de vrijstelling startte: € 100.000. Inmiddels is het vrijstellingsbedrag door indexering opgelopen naar € 106.671. De vrijstelling kan worden genoten door begiftigden tussen 18 en 40 jaar, voor zover die het aan hen geschonken bedrag besteden aan hun fiscale eigen woning.

Nu de politiek heeft ontdekt dat deze vrijstelling vooral wordt gebruikt door mensen die (meer dan) voldoende vermogen bezitten om dergelijke bedragen te schenken, moet de vrijstelling weer worden afgeschaft. Een ander argument is dat de vrijstelling bijdraagt aan de problemen op de woningmarkt.

Techniek

Dat de vrijstelling niet al per 1 januari 2023 zou worden afgeschaft, lag er aan dat dit niet kan worden verwerkt in de computersystemen van de Belastingdienst. Inmiddels heeft het Ministerie uitgevogeld dat deze systemen het wel toelaten om de vrijstelling te verlagen, maar dat kan niet tot nihil. Daarom zal de vrijstelling hoogstwaarschijnlijk worden verlaagd naar € 27.231.

Dat is gelijk aan het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling, die kinderen tussen 18 en 40 jaar van hun ouders mogen ontvangen. De verlaging van de vrijstelling heeft daarom tot gevolg dat kinderen alleen nog deze eenmalig verhoogde vrijstelling kunnen ontvangen. Andere verkrijgers dan kinderen (bijvoorbeeld verkrijgers van een een schenking door opa/oma of een oom/tante) kunnen in 2023 de jubelton nog wel benutten. Echter niet meer voor (ruim) een ton, maar nog slechts voor € 27.231 (na indexering zal dit bedrag voor 2023 iets hoger zijn).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.