Je onderneming inbrengen in een BV?

Gepubliceerd op: 11 november 2020

Als je eenmanszaak, maatschap of VOF goede winsten realiseert, kan het fiscaal interessant zijn om over te stappen naar een BV. Daarnaast kan de beperking van je aansprakelijkheid bij deze keuze een rol spelen.

Om te kunnen beoordelen of het fiscaal interessant is om over te stappen naar een BV, dient te worden gekeken naar jouw persoonlijke situatie. De adviseurs van VWG rekenen het graag voor je uit.

Wijziging tarieven inkomsten- en vennootschapsbelasting met ingang van 2021

In ons artikel van 23 oktober 2020 hebben wij de eindejaarstips van 2020 voor je op een rij gezet. In de eindejaarstips 2020 is onder andere de wijziging van de tarieven voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2021 besproken. Hieronder worden de tarieven weergegeven.

De tarieven voor de vennootschapsbelasting bedragen met ingang van 2021:

Belastbaar bedrag VPB-tarief
Tot € 245.000 15%
Vanaf € 245.000 25%

De tarieven voor de inkomstenbelasting bedragen met ingang van 2021 (voor mensen die nog niet AOW-gerechtigd zijn):

Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) IB-tarief
Tot een inkomen van € 68.507 37,10%
Vanaf een inkomen van € 68.507 49,50%

 

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 2) IB-tarief
Belastingpercentage 26,9%

Fiscale voordeel

Het fiscale voordeel van de BV ten opzichte van de eenmanszaak, maatschap of VOF zit met name in het tarief (omwille van de leesbaarheid nemen we in dit artikel niet het effect mee van de heffingskortingen). De winst van een eenmanszaak, maatschap of VOF wordt belast met inkomstenbelasting. Zoals hierboven vermeld, betaal je in box 1 vanaf 2021 over je inkomen boven € 68.507 aan belasting: 49,50%.

Voor zover je inkomen bestaat uit winst uit onderneming, wordt bij de berekening van de winst wel 14% MKB-winstvrijstelling in aftrek gebracht. In 2021 wordt deze aftrek geeffectueerd tegen een tarief van 43%. Als je dit in het tarief verrekent, resulteert dit in een tarief van: 49,50% -/- (14% * 43%) = 43,48% (dit is nog wat lager wanneer ook de zelfstandigenaftrek wordt meegenomen).

De winst van een BV wordt belast met vennootschapsbelasting. Zoals hierboven vermeld bedraagt het ongewijzigde tarief 25%, maar over de eerste € 245.000 betaalt de BV slechts 15%. Als je de netto winst van de BV privé wilt besteden, moet je dividend uitkeren. Over dit dividend betaal je inkomstenbelasting in box 2 (aanmerkelijk belangheffing), waar het tarief met ingang van 2021 26,9% bedraagt. De gecombineerde heffing over de winst in de BV bedraagt in 2021 37,87% (voor de winst tot € 245.000) en daarboven 45,18%.

Bij een winst tot € 245.000 is het gecombineerde Vpb-tarief voordeliger dan het tarief voor de inkomstenbelasting, maar vanaf een bedrag van € 245.000 is het IB-tarief voordeliger.

Zoals beschreven in ons artikel van 15 augustus 2019 heeft de beperking van de aftrek van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling naar 43% in 2021 niet heel veel invloed op de afweging of het interessant is om je onderneming in een BV in te brengen.

Het sommetje is nog wat complexer. Een ondernemer die voor zijn of haar eigen BV werkt, moet namelijk een loon uit de BV genieten. Dit loon moet in beginsel minstens € 46.000 bedragen. Dit loon is aftrekbaar voor de Vpb en wordt belast met IB zonder rekening te houden met de MKB-vrijstelling.

Aansprakelijkheid

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zien veel ondernemers financiële problemen op zich afkomen. Een logisch gevolg hiervan is dat zij hun aansprakelijkheid willen beperken.

Bij een eenmanszaak, VOF of maatschap ben je met jouw volledige vermogen zowel privé als zakelijk aansprakelijk.

Bij een BV is de rechtspersoon zelf aansprakelijk voor aangegane verplichtingen. Schuldeisers kunnen zich enkel verhalen op het vermogen van de BV. Als bestuurder van een BV ben je in beginsel niet aansprakelijk met je privévermogen. Ondanks deze bescherming kan een bestuurder bij onbehoorlijk bestuur wel aansprakelijk worden gesteld.

Omzetting naar BV

Fiscaal kan de omzetting van een eenmanszaak, VOF-aandeel of maatschapsaandeel gefaciliteerd plaatsvinden door middel van geruisloze inbreng.

Juridisch is dit niet mogelijk. Alle vermogensbestanddelen die tot het vermogen van de onderneming behoren, moeten worden overgedragen aan de BV. Bij schulden die worden overgedragen aan de BV moet toestemming worden verkregen van de schuldeiser(s). Indien een schuldeiser of de schuldeisers hier niet mee akkoord gaat, blijf je hiervoor in privé aansprakelijk.

Wanneer is inbreng in de BV interessant en waar ligt het omslagpunt?

De inbreng van een onderneming is interessant in de volgende gevallen.

  1. Je winst uit onderneming meer bedraagt dan zo’n € 120.000 (bij een vof of maatschap geldt dit bedrag per vennoot).
  2. Indien je jouw aansprakelijkheid wilt beperken.
  3. Je een samenwerking wilt aangaan, je iemand wilt laten toetreden tot jouw onderneming of je een bedrijf gaat overnemen.
  4. Je extern kapitaal wilt aantrekken.
  5. Er stille reserves aanwezig in jouw onderneming aanwezig zijn en je jouw onderneming op termijn wenst te beëindigen.
  6. Jouw onderneming zeer innovatief is, waarbij je gebruik wilt maken van de innovatiebox.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.