Je kunt nog een dikke week NOW 3.0 aanvragen (LET OP: nieuwe aanvraagperiode vastgesteld!)

Gepubliceerd op: 3 december 2020

De diverse financiële steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis hebben allemaal verschillende deadlines, die her en der ook nog wel een worden aangepast. Grote kans dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Aanvraagperiode ≠ subsidieperiode

Voor de derde tranche van de NOW (NOW 3.0) moet je aanvraag uiterlijk 13 december 2020 door het UWV zijn ontvangen. De aanvraagperiode loopt immers niet gelijk aan de subsidieperiode (de subsidieperiode loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020).

In verband met de van kracht geworden lock down is de aanvraagperiode weer opengesteld van 15 tot en met 27 december 2020.

Te laat = geen subsidie

Die deadline is onherroepelijk. Na 13 december 2020 wordt het digitale aanvraagloket gesloten. Het is dan niet meer mogelijk de subsidie aan te vragen.

Dat kan nog wel voor de vierde en/of de vijfde tranche. Maar houd ook dan de aanvraagperioden in de gaten. Die zijn, afgezet tegen de subsidieperioden, korter dan je mogelijk verwacht.

Termijnen aanvraag tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW):

van tot en met
Eerste tranche 6-4-2020 5-6-2020 (gesloten)
Tweede tranche 7-7-2020 31-8-2020 (gesloten)
Derde tranche

16-11-2020

nieuwe ingang: 15-12-2020

13-12-2020 (gesloten)

nieuwe einddatum: 27-12-2020

Vierde tranche 16-2-2021 14-3-2021
Vijfde tranche 17-5-2021 13-6-2021

Vaststelling

Naast de aanvraag, moet bij het UWV ook een verzoek om vaststelling van de subsidie worden gedaan. Voor dit verzoek krijgt de aanvrager een termijn van 24 weken. Wanneer een accountantsverklaring is vereist, wordt die periode verlengd naar 38 weken (zie ook onze infosheet Vaststelling NOW 1.0).

Termijnen verzoek om vaststelling NOW:

Verzoek om vaststelling binnen 24 of 38 weken na:
Eerste tranche 6-10-2020
Tweede tranche 15-4-2021
Derde tranche 1-9-2021
Vierde tranche 1-9-2021
Vijfde tranche 1-9-2021

Wanneer niet (op tijd) om vaststelling van de subsidie wordt gevraagd, wordt de subsidieverlening ingetrokken. Het subsidievoorschot moet in dat geval volledig worden terugbetaald.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.