Je eigen woning in 2021

Gepubliceerd op: 9 november 2020

De belastingplannen voor 2021 bevatten geen wijzigingen in de regel voor de eigen woning. Maar er zijn wel wijzigingen die voortvloeien uit eerdere wetswijzigingen.

Bijtelling

Het percentage van de bijtelling wordt in 2021 verlaagd van 0,6% naar 0,5%. Of de bijtelling in 2021 ook lager is, hangt uiteraard af van de stijging van de WOZ-waarde van je huis. Die waarde maakt de gemeente begin 2021 aan je bekend.

De bijtelling voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.110.000 blijft ongewijzigd: 2,35%.

Aftrektarief

Met ingang van 2020 worden aftrekposten, zoals die voor de eigen woning, niet meer tegen het hoge tarief (49,5%) afgetrokken. Dit wordt afgebouwd naar aftrek tegen het lage tarief (37,1%).

In 2020 worden aftrekposten afgetrokken tegen een tarief van 46%. Dit wordt in 2021 verlaagd naar 43%.

Het kan interessant zijn om de aftrek van de rente op de eigen woningschuld naar voren te halen. Dat kan door de rente vooruit te betalen. Of door het betalen van boeterente omdat je de lening oversluit.

Geen of beperkte eigen woningschuld

Wie geen of een beperkte eigen woningschuld heeft, betaalde tot 2019 geen belasting over de eigen woning. Tegenover de bijtelling voor het genot van de woning stond een even grote aftrek (ook wel genoemd de Hillenaftrek).

Deze regeling wordt afgebouwd. In 2021 bedraagt de hillenaftrek nog slechts 90% van het eigen woningsaldo (2020: 93%).

Stel je hebt een schuldenvrije woning met een WOZ-waarde van € 250.000. Dan moet je in 2021 voor je woongenot bijtellen: 0,5% * € 250.000 = € 1.250. De hillenaftrrek bedraagt 90% * € 1.250 = € 1.125. Per saldo wordt in 2021 voor je eigen woning bij je inkomen geteld: € 1.250 -/- € 1.125 = €125.

Overdrachtsbelasting

De belastingplannen voor 2021 wijzigen wel de overdrachtsbelasting. Dat is van belang wanneer je een eigen woning koopt. Het tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 8%

Maar er komt een eenmalige vrijstelling voor kopers van een eigen woning die tussen de 18 en 35 jaar oud zijn.

Het tarief van 2% wordt in minder gevallen toepasbaar.

Zie ook onze factsheet Tarief overdrachtsbelasting.

Vrijgesteld schenken

Voor de eigen woning kan een flink bedrag belastingvrij worden geschonken. De “jubelton” is voor 2020 al gegroeid tot een bedrag van € 103.643. Maar alleen voor begiftigden van tussen de 18 en 40 jaar oud.

Zie voor alle vrijstellingen schenkbelasting onze factsheet Vrijstellingen schenkbelasting.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.