Je bent niet in staat de informatie voor je aangifte 2019 aan te leveren

Gepubliceerd op: 21 maart 2020

Veel mensen zijn gewend om rond deze tijd bij hun adviseur de gegevens in te leveren voor het samenstellen van hun aangifte inkomstenbelasting. Door de perikelen rond het coronavirus is dat nu helaas even niet mogelijk.

Deadline

De deadline voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2019 is 1 mei 2020 (deze deadline geldt alleen wanneer je van de Belastingdienst een uitnodiging tot het doen van aangifte hebt ontvangen).

Alleen wanneer je zeker voor 1 juli 2020 je belastingcenten op je bankrekening wilt hebben staan, moet je de aangifte indienen voor 1 april 2020.

Uitstel

Belastingconsulenten kunnen de Belastingdienst om uitstel vragen voor de indiening van de aangiften van hun cliënten. De aangifte over 2019 moet dan uiterlijk 1 mei 2021 door de Belastingdienst zijn ontvangen. LET OP: in bepaalde gevallen geldt een eerdere uiterste inleverdatum.

Laat je je aangifte niet door een belastingconsulent verzorgen, dan kun je zelf via het aangifteportaal op de website van de Belastingdienst om uitstel vragen. Dit uitstel wordt in het algemeen zonder verdere vragen door de Belastingdienst verleend tot 1 september 2020.

Digitaal aanleveren

Wanneer je aangifte toch op korte termijn moet worden gemaakt, bijvoorbeeld om de teruggaaf snel te ontvangen, kun je ons de benodigde gegevens uiteraard digitaal toezenden (bijvoorbeeld in een e-mail). Digitaal aanreiken van informatie heeft in deze tijd van minimaliseren van fysieke contacten sowieso de voorkeur.

Misschien kunnen we wel uit de voeten met de gegevens van de VIA (de vooraf ingevulde aangifte), eventueel aangevuld met de informatie die daar niet in zit.

Voor de gegevens van de VIA heb je van de Belastingdienst een machtigingsformulier ontvangen. Dit formulier bevat een QR-code, die ons toegang geeft tot jouw VIA-gegevens. Stuur ons een duidelijke scan of een foto van het machtigingsformulier en we kunnen voor je aan de slag.

Bellen mag!

Lukt het voorgaande allemaal niet, neem dan telefonisch contact op met je relatiebeheerder. Samen komen we dan zeker tot een passende oplossing.

Andere artikelen