Je aangifte IB 2017: wanneer ben je fiscaal partner?

Gepubliceerd op: 3 april 2018

Het fiscaal partnerschap heeft invloed op de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting. Voor de zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag speelt het begrip toeslagpartner. Maar wie fiscaal partner is, is nagenoeg altijd ook toeslagpartner.

Wanneer bent je fiscaal partner?

De meest duidelijke vorm van fiscaal partnerschap is de situatie waarin je getrouwd bent. En wanneer je een geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan. Je hebt dan geen keuze en bent elkaars fiscaal partner.

Samenwoners zijn elkaars fiscaal partner, wanneer ze op hetzelfde adres in de GBA (Gemeentelijke BasisAdministratie Persoonsgegevens) zijn ingeschreven en:

  1. vorig jaar fiscaal partner waren, welke situatie niet is gewijzigd;
  2. een notarieel samenlevingscontract hebben;
  3. een samenlevingscontract en samen een kind hebben (of het kind is door je partner erkend);
  4. gezamenlijk een eigen koopwoning hebben;
  5. als partners zijn geregistreerd bij een pensioenfonds;
  6. ouder zijn dan 27 jaar en er een minderjarig kind op hetzelfde adres is ingeschreven.

Staatssecretaris van Financiën Snel, heeft aangegeven dat een volwassen kind fiscaal partner kan zijn met zijn of haar ouders. Deze uitspraak heeft de Staatssecretaris gedaan naar aanleiding van een zaak waarin een vader aan zijn dochter (ouder dan 27) en kleinkinderen onderdak heeft verleend na haar scheiding.
Voor de toeslagen werkt dit echter nadelig. Ook daar worden de dochter en haar vader gezien als partners.

Daarnaast is het mogelijk om een pleegkind als fiscaal partner aan te merken. Met ingang van 1 januari 2018 hoef je niet automatisch meer fiscaal partner te zijn in deze situatie, hiervoor moet je een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Het fiscaal partnerschap geldt pas vanaf het moment dat er wordt voldaan aan een van bovenstaande situaties. Dit werkt niet terug naar 1 januari van het betreffende jaar.

Wanneer vervalt het fiscaal partnerschap?

In alle gevallen wanneer je niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden ben je geen fiscaal partner van elkaar. Wanneer jullie getrouwd (of geregistreerd partner) waren, maar de echtscheiding is aangevraagd EN jullie wonen volgens de GBA niet meer op hetzelfde adres, dan zijn jullie ook geen fiscaal partners meer.

Voordelen

Het voordeel van het zijn van elkaars fiscale partner is dat je bepaalde aftrekposten onderling kunt verdelen, zoals: hypotheekrente, zorgkosten, studiekosten en giften. Deze kunnen worden toegerekend aan de persoon die een inkomen heeft dat in de hoogste schijf valt. Daarnaast kun je ook vermogen in box 3 aan elkaar toedelen. Dit is vooral voordelig wanneer één persoon veel vermogen heeft en de ander weinig. Zo kun je ook het heffingvrij vermogen van beide partners benutten.

Meer weten over de verdeling tussen fiscaal partners? Zie ons artikel over de verdeling tussen fiscaal partners!

Nadelen

Ook voor de toeslagen word je als partner gezien. Hierbij worden jullie inkomens en vermogens bij elkaar opgeteld. Daardoor heb je misschien recht op een lagere toeslag.

Gelijk trekken partnerbegrip in de verschillende wetten

Staatssecretaris Snel geeft aan dat hij niet het voornemen heeft om de criteria voor partnerschap in de verschillende wetten gelijk te trekken. Snel geeft aan dat voor alle fiscale wetten het basispartnerbegrip geldt. Voor de inkomstenbelasting en toeslagen zijn echter aanvullende objectief toetsbare categorieën opgenomen. Dit heeft, volgens de Staatssecretaris, geleid tot duidelijkere regelgeving en vereenvoudiging van de uitvoering voor de Belastingdienst.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.