Je aangifte IB 2017: auto van de zaak

Gepubliceerd op: 7 maart 2018

Hoe verwerk je je auto van de zaak in je aangifte IB 2017? Het antwoord is simpel: dat zit al verwerkt in de jaaropgave die je werkgever je verstrekt. De gegevens van je jaaropgave neem je over in je aangifte (meestal zitten deze gegevens als in de VoorIngevulde Aangifte; de VIA).
Ondernemers en genieters van resultaat uit overige werkzaamheden moeten de auto wel zelf verwerken in hun winst of resultaat.

Auto van de zaak

Met de auto van de zaak wordt bedoeld de auto die je van je werkgever ter beschikking hebt gekregen om er ook voor privédoeleinden mee te rijden. Of de auto die een ondernemer/resultaatgenieter rekent tot het ondernemings-/resultaatsvermogen.

Dat kan een personenauto of een bestelauto zijn. Voldoende is dat je de mogelijkheid hebt om privé met de auto te rijden. Of je dat daadwerkelijk doet, maakt niet uit.

Alleen wanneer je met een sluitende kilometeradministratie aantoont dat je in een kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers met je auto van de zaak hebt gereden, kom je onder de bijtelling uit. Je kilometers in het kader van woon-werkverkeer tellen daarbij als zakelijke kilometers. Wanneer je in een jaar meerdere auto’s van de zaak rijdt, zit er een addertje onder het fiscale gras. We leggen het uit in ons artikel over volgtijdige auto’s.

Ook buiten een sluitende kilometeradministratie zijn er mogelijkheden om onder de bijtelling uit te komen. Deze mogelijkheden hebben echter elk hun haken en ogen. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Bijtelling

Voor het privégebruik van je auto van de zaak moet je werkgever in de loonadministratie een bijtelling doen bij je fiscale loon. Over deze bijtelling betaal je loonbelasting. Doordat je bijtelling in je loon zit, is die ook onderdeel van je inkomen uit werk en woning (box 1). De ingehouden loonbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting.

De bijtelling bedraagt 22% van de (fiscale) cataloguswaarde van de auto. Voor een auto die geen CO2 uitstoot wordt 4% van de cataloguswaarde bijgeteld. Je auto moet dan uitsluitend elektrisch worden aangedragen (een hybride auto stoot immers CO2 uit). De genoemde percentages gelden voor auto’s die ná 31 december 2016 op kenteken zijn gezet.

Voor oudere auto’s gelden andere bijtellingspercentages. Dat oude percentage blijft gelden gedurende de 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst op kenteken is gezet. Voor de meeste oude auto’s betekent dat na die 60 maanden een bijtelling van 25% van de cataloguswaarde. Voor de details van deze regeling verwijzen wij naar onze uitgebreide notitie.

De bijtelling van 25% voor oude auto’s tegenover de 22% voor nieuwe auto’s wordt als onrechtvaardig gezien. De Vereniging voor Zakelijke Rijders (VZR) heeft deze kwestie voorgelegd aan de belastingrechter, maar zonder succes.

Voor young- en oldtimers gelden andere bijtellingspercentages.

Eigen bijdrage

Veel werknemers betalen aan hun werkgever een bijdrage voor het privégebruik van hun auto van de zaak. Dit bedrag wordt afgetrokken van de bijtelling. De bijtelling wordt daardoor nooit negatief.

Uiteraard moet je eigen bijdrage ook door je werkgever in de loonadministratie worden verwerkt. Je eigen bijdrage zit zo ook verwerkt in de jaaropgave die je werkgever je verstrekt.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.