Is een lijfrente(bankspaar) produkt iets voor jou?

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Door de inperking van de mogelijkheden om pensioen op te bouwen, is er voor veel mensen meer ruimte om zelf een oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrente op te bouwen. De premie of inleg is aftrekbaar; de uitkering wordt te zijner tijd belast.

Pijlers

De oudedagsvoorziening is in Nederland verdeeld in 3 pijlers:

  1. de wettelijke voorzieningen (AOW)
  2. het pensioen van werknemers
  3. de overige oudedagsvoorzieningen

De lijfrente hoort in pijler 3. Alle belastingplichtigen mogen van deze mogelijkheid gebruik maken. Voorwaarde voor aftrek van de premie is wel dat er een pensioengat is.

En je moet de premie of inleg aftrekken in het jaar waarin je betaalt (behalve bij de staking van een onderneming). Dus als je in 2021 wilt aftrekken, moet je de premie of inleg uiterlijk 31 december 2021 hebben betaald.

Pensioengat

Je pensioengat (in de termen van de lijfrenten heet dit de jaarruimte) bereken je als volgt:

(13,3% * (inkomen box 1 -/- € 12.672)) -/- (6,27 * A).

Van het inkomen in box 1 wordt maximaal € 112.189 in aanmerking genomen. De jaarruimte 2021 wordt gebaseerd op je inkomen en factor A van 2020. De factor A is de opbouw van je pensioen in het betreffende jaar. Je vindt deze factor op je pensioenoverzicht.

Als je in de voorgaande 7 jaren minder premie of inleg voor een lijfrente hebt gestort, dan de voor dat jaar geldende jaarruimte, mag je de aftrek inhalen. Dat heet de reserveringsruimte. Deze mag in 2021 tot maximaal € 7.489 (als je leeftijd maximaal 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd: € 14.785) worden afgetrokken.

Ben je benieuwd hoeveel premie of inleg voor een lijfrente je mag aftrekken? VWG berekent het graag voor je.

Premie of inleg

We hebben het in dit artikel steeds over premie en over inleg. Premie betaal je als je kiest voor een lijfrenteverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Kies je voor een bankspaarlijfrente, dan leg je in op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank of op een beleggingsprodukt.

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

DGA’s mogen al jaren hun pensioen niet meer opbouwen bij hun eigen BV. De wet merkt de eigen BV niet meer aan als een kwalificerend verzekeraar. Bij een wel kwalificerend verzekeraar (een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds) mag de DGA uiteraard nog wel pensioen opbouwen.

DGA’s die geen pensioen opbouwen, hebben een factor A van € 0. Zij hebben daardoor in het algemeen een jaarruimte. En vaak ook reserveringsruimte.

Werknemers

Veel werknemers bouwen nog steeds een pensioen op bij het pensioenfonds van de sector waarin ze werken. Maar deze pensioen zijn in veel gevallen gebaseerd op een beschikbare premieregeling. Daardoor hebben werknemers tegenwoordig vaak jaar- en reserveringsruimte om premie te betalen of in te leggen in een lijfrente.

Ondernemer

Ondernemers moeten van hun jaarruimte ook de dotatie aan hun oudedagsreserve aftrekken. Maar ze mogen hun hele oudedagsreserve wel omzetten in een lijfrentevoorziening.

Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van ruime mogelijkheden voor aftrek van premie of inleg voor een lijfrente in het kader van de staking van hun onderneming.

Andere artikelen