Is die boete echt zo hoog?

Gepubliceerd op: 16 april 2015

20150416_boetevpbtelaat_VWGNijhof

Die vraag horen we geregeld wanneer een vennootschapsbelastingplichtige (meestal is dat een B.V., soms een N.V., maar ook een stichting of – coöperatieve – vereniging kan belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting) een boete opgelegd krijgt omdat de aangifte vennootschapsbelasting te laat of zelf helemaal niet is ingediend. Die boete bedraagt namelijk maar liefst maximaal € 5.278. Meestal wordt de boete echter beperkt tot “slechts” de helft van het maximum: € 2.639, maar lager wordt het dan ook niet (dit zijn de bedragen voor het belastingjaar 2015).

Hof Amsterdam bevestigt in een recente uitspraak, weer eens dit inderdaad de op te leggen verzuimboete is. De belanghebbende in die zaak had eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning tot het indienen van de aangifte ontvangen van de Belastingdienst. Toen de aangifte nog niet werd ingeleverd, volgde een ambtshalve aanslag, met een geschatte belastbare winst en een verzuimboete van € 2.460 (50% van het voor dat jaar geldende maximum). De smoes van belanghebbende dat hij de aangifte niet had kunnen indienen omdat hij niet had kunnen inloggen bij de Belastingdienst, legde het Hof terzijde omdat van storingen niet was gebleken. De volgens belanghebbende ingediende papieren uitdraai van de aangifte had de Belastingdienst niet ontvangen.

Het uitstel voor de meeste aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting 2013 loopt af op 30 april 2015. De hoogte van de boete is een meer dan gegronde reden om die aangiften op tijd in te dienen. Als u dat niet doet, ontvangt u nog wel een aanmaning en pas nadat ook de aanmaningstermijn ongebruikt is verstreken, volgt de boete. Het na 30 april 2015 indienen van de aangifte kan wel tot gevolg hebben dat de Belastingdienst voor de indiening van latere aangiften geen uitstel verleent.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.