Ipad toch een computer?

Gepubliceerd op: 21 april 2015

20140930_iPad en wettenbundel breed 2

Het is een beetje een achterhoedegevecht, aangezien sinds 1 januari 2015 onder de werkkostenregeling (WKR) een Ipad belastingvrij aan werknemers kan worden verstrekt onder het noodzakelijkheidscriterium. De werkgever moet de noodzakelijkheid van een Ipad in het kader van de dienstbetrekking dan uiteraard wel voldoende aannemelijk kunnen maken.

Onder de wetgeving die gold vóór 1 januari 2015 kon een communicatiemiddel al belastingvrij worden verstrekt, als aannemelijk was dat het voor 10% of meer zakelijk werd gebruikt. Belastingvrije verstrekking van een computer was alleen toegestaan bij 90% of meer zakelijk gebruik.

Hof Amsterdam oordeelde in september 2014 dat een Ipad meer kenmerken van een communicatiemiddel dan van een computer had. Natuurlijk heeft de Belastingdienst tegen deze voor haar ongunstige uitspraak beroep in cassatie aangetekend. In deze cassatiezaak heeft Advocaat-Generaal Niessen op 31 maart 2015 (gepubliceerd op 17 april 2015) geoordeeld dat een Ipad toch meer een computer is. Vanzelfsprekend heeft de Hoge Raad het laatste woord. Wij zijn benieuwd!

Andere artikelen

Top 10 prinsjesdag 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van demissionair minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste...

Pin It on Pinterest

Share This