Invoer-BTW: vrijstelling wordt afgeschaft?

Gepubliceerd op: 4 november 2016

invoer-btw vwgnijhof

De invoer van goederen is voor de heffing van BTW een belastingplichtig feit. Daarbij is niet van belang wie invoert. Ook niet voor wie wordt ingevoerd.

Invoer

Met invoer wordt in het kader van de BTW bedoeld: het binnen de Europese Unie brengen van goederen. Het belastingplichtig feit van invoer doet zich niet voor bij leveringen van goederen binnen de Unie.

Invoer-BTW

Doordat de invoer het belastingplichtig feit is, maakt het niet uit door wie de invoer wordt gedaan. Ook als een particulier invoert, is invoer-BTW verschuldigd. Vaak wordt de invoerhandeling verricht door de pakketdienst. Dan moet de invoer-BTW (en eventuele invoerrechten) door de pakketdienst aan de douane worden betaald. De pakketdienst berekend de BTW vanzelfsprekend door.

Voorbeeld
U koopt voor € 100 een paar schoenen van een Chinese webwinkel. De webwinkel stuurt u de schoenen vanuit China via een van de grote pakketdiensten. Bij binnenkomst van de goederen in Nederland, draagt de pakketdienst de € 21 invoer-BTW (en eventuele invoerrechten) aan de douane af. De pakketdienst berekent deze invoer-BTW aan u door. De schoenen kosten u (afgezien van invoerrechten) € 121.

Invoer-BTW verleggen

Ondernemers die regelmatig goederen (laten) invoeren, kunnen van de Belastingdienst een vergunning krijgen om de invoer-BTW te verleggen naar hun binnenlandse BTW-aangifte. De BTW hoeft dan niet te worden betaald bij het vrijgeven van de goederen door de douane. Als aan de voorwaarden voor aftrek van de BTW wordt voldaan, mag de ondernemer de invoer-BTW in dezelfde BTW-aangifte aftrekken.

Vrijstelling kleine zendingen

Invoer-BTW is niet verschuldigd bij kleine zendingen. Dat zijn zendingen met een te verwaarlozen waarde of particuliere zendingen. Van een te verwaarlozen waarde is sprake als de zending een waarde heeft van maximaal € 22. Als de zending afkomstig is van een particulier, is geen invoer-BTW verschuldigd indien de waarde maximaal € 45 bedraagt.

Voorbeeld
U koopt bij de Chinese webwinkel een paar slippers van € 20. De invoer van de goederen is dan vrijgesteld van BTW. De slippers kosten u € 20.

Vrijstelling afgeschaft

De EU is voornemens om de vrijstelling voor zendingen met een geringe waarde af te schaffen. Het voorstel daartoe wordt nog in 2016 verwacht. Een belangrijke reden voor de afschaffing is dat buitenlandse webwinkels door deze vrijstelling een concurrentievoordeel hebben op webwinkels in de EU. Bij leveringen binnen de EU is namelijk bij een waarde van minder dan € 22 gewoon BTW verschuldigd.

Voorbeeld
Zou u de slippers uit het vorige voorbeeld van een Nederlandse (web)winkel of een (web)winkel in een andere EU-lidstaat kopen, dan is wel BTW verschuldigd. Bij aankoop in Nederland bedraagt de BTW € 4,20. De slippers kosten u dan € 24,20.

Andere artikelen