Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Gepubliceerd op: 18 januari 2016

duurzame energie ISDE VWGNijhof

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen ondernemers en particulieren subsidie ontvangen bij de aanschaf van warmtepompen, biomassaketels, palletkachels en zonneboilers.

Duurzame energie

De overheid wil stimuleren dat de verwarming van huizen en bedrijfspanden minder met aardgas geschiedt, maar dat meer duurzame energie wordt gebruikt. Daardoor wordt energie bespaard en loopt de CO2-uitstoot terug.

Investeringssubsidie

De ISDE is een investeringssubsidie. Dat houdt in dat u moet investeren in een voor de subsidie in aanmerking komend apparaat en dat de overheid vervolgens een tegemoetkoming doet in de kosten van die investering. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat dat u aanschaft. U vindt de exacte bedragen per apparaat op de apparatenlijsten:
Apparatenlijst warmtepompen
Apparatenlijst zonneboilers
Apparatenlijst palletkachels
Apparatenlijst biomassakachel

Aanvraag

De ISDE kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanaf 4 januari 2016 tot en met 31 december 2016 (17:00 uur). De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het budget voor 2016 bedraagt € 70 miljoen. De regeling is meerjarig en loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Het budget wordt voor elk jaar opnieuw vastgesteld.
Nadat u van de RVO het bericht heeft ontvangen dat de door u aangevraagde subsidie niet wordt uitgekeerd in verband met de uitputting van het budget heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het subsidiebudget van het volgende jaar.

Het aanvragen van de inveseringssubsidie duurzame energie geschiedt online via de website van RVO:
aanvraag door particulieren
aanvraag door ondernemers
Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Zakelijke aanvragers mogen de koopovereenkomst voor het apparaat pas aangaan nádat de aanvraag voor de subsidie door RVO is goedgekeurd. Het apparaat moet vervolgens binnen 12 maanden in gebruik zijn genomen. Na de ingebruikname moet RVO om vaststelling van de subsidie worden verzocht. Vervolgens mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling worden verwijderd. Het is mogelijk om een voorschot op de subsidie te vragen.

Particuliere aanvragers vragen de subsidie aan nadat het apparaat is geïnstalleerd en in gebruik is genomen. Ook dan mag het apparaat gedurende 12 maanden niet worden verwijderd.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.