Intracommunautaire transacties: nieuw systeem

Gepubliceerd op: 11 april 2016

intracommunautaire transacties VWGNijhof

Het systeem van intracommunautaire transacties is een overgangsregime, maar we zijn er inmiddels wel erg aan gewend geraakt. In 1993 werden voor de heffing van BTW de interne grenzen binnen de Europese Unie uitgegumd. Het systeem van de intracommunautaire leveringen van goederen werd ingevoerd. Dit zou gelden tot de invoering van een definitieve regeling. Het lijkt er op dat dit er binnen een paar jaar inderdaad komt.

Intracommunautaire transacties

Intracommunautaire transacties bestaan uit twee onderdelen. Aan de ene kant is dat de intracommunautaire levering; aan de andere kant de intracommunautaire verwerving.

Wanneer is sprake van een intracommunautaire levering van goederen?:
– een goed wordt geleverd aan een in een andere lidstaat van de EU gevestigde ondernemer en
– dat goed wordt in verband met die levering vervoerd of verzonden van de ene lidstaat naar de andere.

De ondernemer die het goed levert, moet de BTW dan heffen met toepassing van het 0%-tarief. De levering moet worden gemeld op de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP).
De ondernemer die het goed afneemt, moet BTW afdragen over de intracommunautaire verwerving van het goed. Dat geschiedt in de binnenlandse BTW-aangifte van de ontvangende ondernemer. Voor zover de ontvangende ondernemer recht heeft op aftrek van BTW, wordt de BTW over de intracommunautaire verwerving direct afgetrokken.

Nadelen

Aan het systeem van de intracommunautaire transacties kleeft een aantal nadelen. De belangrijkste daarvan is dat het de mogelijkheid bied tot fraude. Met deze fraude zijn in de hele Europese Unie naar schatting jaarlijks vele miljarden gemoeid.

Daarnaast worden ondernemers geconfronteerd met forse administratieve lasten. Op hen rust namelijk de verplichting om overtuigende te bewijzen dat de goederen inderdaad zijn verzonden naar de andere lidstaat van de EU. Lukt dat niet, dan wordt de BTW bij hen nageheven. Vaak is de goedwillende ondernemer dan ten onrechte het haasje.

Oplossingen

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd om te komen tot een systeem dat deze problemen oplost. Met als doel om te komen tot een echte EU-brede BTW-heffing. Het huidige overgangsregime heeft de grenzen immers niet echt uitgegumd, maar ze verlegd naar de poort van de afnemer van de goederen.

In het nieuwe systeem blijft het uitgangspunt dat op de levering de BTW moet drukken van het land van de bestemming van de goederen. Maar die BTW-heffing wordt, net als een binnenlandse levering, afgewikkeld in de lidstaat waar de ondernemer die de goederen levert, is gevestigd. Optimale benutting van de mogelijkheden die de moderne automatisering biedt, moet zorgen voor een soepele afhandeling.

Particuliere afnemer

Ook ten aanzien van leveringen van goederen aan particuliere afnemers worden maatregelen voorgesteld. De regels die daarvoor op dit moment gelden, beschrijven we in ons artikel BTW bij verkoop aan buitenlandse particulieren.

De voorgestelde maatregelen betreffen de uitbreiding van het One Stop Shop mechanisme tot deze transacties. Dit systeem is nu op beperkte schaal van toepassing bij telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Daarnaast wordt de afschaffing voorgesteld van de BTW-vrijstelling voor de import van kleine partijen goederen. Start-ups in de e-commerce worden gestimuleerd door de invoering van een binnen de heel EU geldende drempel beneden welke geen sprake zal zijn van BTW-plicht.

Andere artikelen