Inleg loterij geen aftrekbare gift

Gepubliceerd op: 21 september 2014

Alle grote loterijen in Nederland stellen een deel van hun opbrengsten beschikbaar aan goede doelen en besteden daaraan veel aandacht bij de promotie van hun loterij. Giften aan goede doelen (beter gezegd: aan ANBI’s) zijn aftrekbaar in het kader van de heffing van inkomstenbelasting. Daarom stelde een belastingplichtige dat 50% van diens inleg in de Nationale Postcodeloterij, Sponsor Bingo Loterij en Bankgiro Loterij als gift aftrekbaar is. 50% van de inleg kwam, volgens belanghebbende, ten goede aan de goede doelen.

Zowel Rechtbank Gelderland als Hof Arnhem-Leeuwarden waren het met belanghebbende niet eens. Van een gift is alleen sprake wanneer tegenover de inleg geen directe tegenprestatie staat. Die tegenprestatie is er bij de loterijen wel in de vorm van het recht op deelname aan de loterij en de kans op prijzen. Beide rechters beslisten dat de inleg niet kan worden gesplitst in een deel dat direct staat tegenover de deelname aan de loterij en een deel dat toekomt aan de goede doelen.

(Hof Arnhem-Leeuwarden 2-9-2014, nr. 14/00089)

Andere artikelen