Inkomsten kinderen niet belast bij vader

Gepubliceerd op: 31 oktober 2019

Bij het Gerechtshof Den Bosch heeft recent een zaak gespeeld over de vraag of de inkomsten van kinderen moeten worden belast bij hun vader. Hoe werkt het toerekenen van inkomen van kinderen in de inkomstenbelasting?

Meerderjarig

De zaak betreft uiteraard meerderjarige kinderen. Fiscaal zijn dat de kinderen die 18 jaar of ouder zijn. Ten aanzien van minderjarige kinderen bepaalt de Wet IB 2001 immers dat aan de ouder(s) worden toegerekend de inkomsten die worden genoten door de minderjarige kinderen waarover ze het ouderlijk gezag hebben. Wanneer meerdere ouders het ouderlijk gezag hebben, worden de inkomsten in gelijke delen aan hen toegerekend.

Aan de ouders worden toegerekend de inkomsten van de minderjarige kinderen uit:

  • overige werkzaamheden;
  • eigen woning;
  • aanmerkelijk belang (box 2);
  • sparen en beleggen (box 3).

Andere inkomsten (bijvoorbeeld inkomen uit de arbeid in het kader van een bijbaantje) worden bij het kind belast.

Schijnhandeling

De door Hof Den Bosch berechte zaak betreft meerderjarige kinderen, die juridisch eigenaar zijn van vastgoed. Vader neemt de exploitatie van dit vastgoed voor zijn rekening. Op grond van een met de kinderen gesloten overeenkomst ontvangt hij hiervoor een beloning van 6% van de huursom.

De Belastingdienst ziet redenen om alle inkomsten uit het vastgoed aan vader toe te rekenen. Het Hof steekt daar echter een stokje voor. De inspecteur heeft geen feiten en omstandigheden aangedragen op grond waarvan de conclusie is gerechtvaardigd dat sprake is van een schijnhandeling; dat vader in feite de economich eigenaar is van het vastgoed.

Vermogensplaning

In het kader van de vermogensplanning en -overheveling kan het interessant zijn om vastgoed over te hevelen naar de kinderen en/of de kinderen in staat te stellen om vastgoed te verwerven (bijvoorbeeld door het verstrekken van leningen, al of niet gecombineerd met schenkingen).

We nemen de voors en tegens graag een keer met je door.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.