Ingegane ODV omzetten in lijfrente

Gepubliceerd op: 14 december 2017

Op 1 april 2017 is de mogelijkheid om bij de eigen BV pensioen op te bouwen afgeschaft.

Uitfasering

Het pensioen eigen beheer (PEB) wordt in verband hiermee uitgefaseerd. Dat houdt in dat de pensioengerechtigde kiest uit de volgende 3 mogelijkheden (we schetsten ze al eerder voor je):

  • de aanspraken ongewijzigd laten doorlopen (het pensioen wordt dan niet verder opgebouwd);
  • de aanspraken afstempelen en vervolgens afkopen met een korting op de te betalen loon- en inkomstenbelasting;
  • afstempelen en omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Actie vóór 1 januari 2018

De korting bij afkoop van het PEB is het grootst in 2017. De korting bedraagt dan 34,5%, tegen in 2018 25% en in 2019: 19,5%. Als afkoop interessant voor je is, is dan ook haast geboden. De afkoop moet dan nog voor de jaarwisseling naar 2018 worden geregeld.

Onduidelijk is nog steeds hoe de afkoop van het PEB uitpakt wanneer de pensioengerechtigde niet in Nederland woont. Voor inwoners van België heeft de Staatssecretaris van Financiën beloofd om dit na te laten gaan. Inwoners van andere landen moeten dat zelf doen. Overigens is ook nog steeds niet duidelijk hoe de Belgische fiscus omgaat met de afstempeling en afkoop, met korting, van een PEB in Nederland.

ODV

Omzetting naar een ODV heeft minder haast. Dat kan ook nog in 2018 en 2019. In 2018 en 2019 mag je dan nog de actuarieel berekende pensioendotatie ten laste van de winst van je BV brengen. Die is in het algemeen fors hoger dan de rente op de ODV. Uiteraard wordt dan het bedrag dat van PEB wordt omgezet in een ODV ook hoger.

ODV omzetten in lijfrente

Veel DGA’s, met name de oudere, hebben de wens om hun BV op te doeken. Als in de BV een PEB zit, is dat, zonder fiscale claims, vaak niet mogelijk. Het pensioen afstorten in een pensioenverzekering is namelijk vaak niet gewenst. Afstorting in een lijfrenteverzekering of -bankspaarproduct is niet toegestaan.

Het is wel toegestaan om de ODV om te zetten in een lijfrente(verzekering of -bankspaarproduct). Maar dat mocht weer niet voor een ODV waarvan de uitkeringen al in waren gegaan. Dit laatste heeft de Staatssecretaris van Financiën recent alsnog goedgekeurd in een besluit. Deze goedkeuring biedt mogelijkheden om, na afstorting, BV’s op te doeken.

Laat wel even goed kijken naar de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. VWGNijhof is je graag van dienst.

Andere artikelen