Individueel keuzebudget pas genoten bij maken keuze

Gepubliceerd op: 26 juli 2023

Rechtbank Noord-Holland beslist dat werknemers pas een onvoorwaardelijk recht hebben op loonbestanddelen uit een Individueel keuzebudget (IKB) nadat ze hun keuze hebben gemaakt.

Individueel keuzebudget (IKB)

Een IKB is een moderne arbeidsvoorwaarde waarmee aan werknemers een budget wordt toegekend dat ze zelf kunnen besteden aan door de werkgever aangewezen doelen. In de zaak die speelde bij de Rechtbank Noord-Holland ging het om werknemers van een gemeente, die op grond van hun CAO recht hebben op een IKB. Eén van de doelen waarvoor de werknemers kunnen kiezen, betreft de vergoeding van reiskosten voor hun woon-werkverkeer. Werknemers die tenminste 128 dagen van hun woning naar hun werk zijn gereisd, mogen deze vergoeding gericht vrijgesteld van loonbelasting ontvangen op basis van 214 reisdagen (ongeacht het daadwerkelijk aantal dagen waarop is gereisd).

Corona

De werknemers van de gemeente waarop de zaak bij de Rechtbank Noord-Holland betrekking heeft, kiezen in 2020 in het kader van hun IKB voor de reiskostenvergoeding. Doordat Nederland vanaf 12 maart 2020 in lockdown gaat als gevolg van de coronapandemie, voldoen de ambtenaren echter niet aan de voorwaarde dat ze in 2020 tenminste op 128 dagen van hun woning naar hun werk zijn gereisd. De Belastingdienst stelt dat de reiskostenvergoeding moet worden belast met loonbelasting omdat niet is voldaan aan de voorwaarde die wordt gesteld aan de gerichte vrijstelling.

Het Besluit Noodmaatregelen Coronacrisis bevat een goedkeuring voor werknemers die als gevolg van de coronacrisis niet (of minder) hebben gereisd. Maar aan die goedkeuring is de voorwaarde verbonden dat de reiskostenvergoeding vóór 13 maart 2020 aan de werknemers is toegezegd. De Rechtbank beslist dat de ambtenaren weliswaar voor 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht hadden op hun IKB, maar niet op de doelen waaraan het IKB kon worden besteed. Doordat de werknemers ná 12 maart 2020 voor de reiskostenvergoeding hebben gekozen, is de reiskostenvergoeding terecht belast met loonbelasting.

Andere artikelen