Indienen verkeerde aangiftebiljet

Gepubliceerd op: 13 februari 2024

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bevestigd dat niet aan de aangifteverplichting is voldaan wanneer het verkeerde aangiftebiljet is ingediend.

Verkeerde biljet

Alleen in het kader van de aangifte inkomstenbelasting kennen we verschillende soorten aangiftebiljetten. Wanneer dien je het verkeerde biljet in? Dat is het geval wanneer je een ander aangiftebiljet indient bij de Belastingdienst, dan aan je is uitgereikt.

Wanneer je van mening bent dat de Belastingdienst je een verkeerd aangiftebiljet heeft uitgereikt, is het zaak om de Belastingdienst te verzoeken de juiste aangiftebiljet uit te reiken. Een ander aangiftebiljet, dan is uitgereikt, kan de Belastingdienst niet verwerken in haar systemen.

Als je een verkeerd aangiftebiljet indient, zal de Belastingdienst, uiteraard nadat je bent aangemaand om het juiste aangiftebiljet in te dienen, een ambtshalve aanslag opleggen, met een verzuimboete (€ 385). De Rechtbank laat deze boete in stand, ondanks dat het aangiftebiljet (de onjuiste biljetsoort) op tijd was ingediend en de juiste gegevens bevatte. Kanttekening daar bij is wel dat belastingplichtige in de procedure niet heeft gesteld dat sprake zou zijn van afwezigheid van alle schuld en/of een pleitbaar standpunt.

Soorten aangiftebiljetten

Aan verreweg de meeste belastingplichtigen reikt de Belastingdienst een P-biljet uit. Dat is het aangiftebiljet voor binnenlands belastingplichtigen (mensen met hun fiscale woonplaats in Nederland).

Aan buitenlands belastingplichtigen reikt de Belastingdienst een C-biljet uit. Dit betreft mensen met een fiscale woonplaats buiten Nederland, maar specifiek in de wet aangeduide, met Nederland verbonden inkomsten genieten.

Wie uit Nederland emigreert of naar Nederland immigreert, ontvangt een M-biljet. In dit biljet moet het inkomen worden aangegeven gesplitst in de periode van binnenlandse en die van buitenlandse belastingplicht.

Tot slot is er het F-biljet. Dit biljet wordt uitgereikt aan (de erfgenamen van) belastingplichtigen die in het aangiftejaar zijn overleden.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.